Naturvernforbundet ber om 25 millioner til bussen

Naturvernforbundet har gjennom aksjon Bedre Buss dokumentert store hull og mangler i busstilbudet i Vest-Agder. I dag fikk fylkesordfører Terje Damman (H) overrakt busshistorier fra virkeligheten, sammen med et krav om 25 millioner kroner i økte driftstilskudd til kollektivtrafikken.

– Det er mange som gjerne skulle tatt bussen, hvis det bare gikk en buss. Og det er mange innbyggere i dette fylket som fortviler over manglende ruter og korrespondanser, sier Naturvernforbundets Marte Rostvåg Ulltveit-Moe.

Naturvernforbundet har gjennom aksjon Bedre Buss dokumentert store hull og mangler i busstilbudet i Vest-Agder. Gjennom Facebook og jungeltelegraf har folk blitt oppfordret til å sende inn sine busshistorier. Til sammen 44 busshistorier ble overrakt til fylkesordfører Terje Damman i dag.

Antall busspassasjerer i Vest-Agder har det siste året økt med 13 %, i følge tall fra Agder Kollektivtrafikk. Likevel er det i administrasjonens utkast til budsjett for Vest-Agder fylkeskommune kun foreslått kompensasjon for generell prisstigning.

– Busstilbudet i Vest-Agder er åpenbart underfinansiert. Naturvernforbundet ber politikerne øke bevilgningene til bussen med 25 millioner kroner for 2013. Dette må til for å ta kollektivtrafikken på alvor og forbedre rutenettet, sier Marte Rostvåg Ulltveit-Moe.

Mer informasjon: Marte Rostvåg Ulltveit-Moe tlf 97 59 59 67 marterum(a)naturvernforbundet.no

Alle buss-historiene kan lastes ned her

Busshistoriene kan også leses på www.facebook.com/bedrebuss

Overrekkelsen av buss-historiene ble flankert av representanter for Naturvernforbundet i Kristiansand og Søgne, bussaksjonistene på Kongsgård 2, Grønn Hverdag og Venstre.