– Skuffende, men kampen fortsetter

– Det er veldig skuffende at tingretten ser helt bort fra klimagassutslippene norsk olje og gass skaper. Men all hyllest til Natur og Ungdom og Greenpeace som saksøkte staten. De har retten på sin side, selv om de tapte i dag. Det vil ettertiden vise, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet .

Oslo tingrett frikjente i dag staten i klimasøksmålet som ble reist etter at Regjeringen åpnet Barentshavet for oljeboring. For første gang i norsk historie måtte staten stå til ansvar for brudd på Grunnlovens paragraf 112, da Greenpeace og Natur og Ungdom reiste søksmål etter Regjeringens tildeling oljelisenser i Barentshavet.

I paragrafen står det at «Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares». Miljøorganisasjonene mener at oljeboringen vil bidra til klimaendringer som gjør fremtiden usikker for de som er unge i dag og fremtidige generasjoner. Rettssaken fant sted i Oslo tingrett fra 13. til 24. november i fjor. Naturvernforbundet støtter søksmålet.

Her kan du lese Oslo tingretts kjennelse.

– Denne dommen viser at lovverket vårt ikke er tilpasset den trusselen vår sivilisasjon er stilt ovenfor. Skal vi stanse katastrofale klimaendringer, må vi slutte å lete etter mer olje og gass, og det meste av det som er funnet, må bli liggende, sier Ask Lundberg.

Greenpeace og Natur og Ungdom har ennå ikke bestemt seg for om de vil anke dommen.

– Vi er svært stolte av å være moderorganisasjonen til Natur og Ungdom, som sammen med Greenpeace, har gjort et nybrottsarbeid med dette søksmålet. Her har man også fått slått fast at Grunnlovens miljøparagraf er en rettighet, som vil kunne sette presedens for eventuelle fremtidige miljørettssaker, sier Ask Lundberg.

Ifølge FNs miljøprogram ligger vi med dagens ambisjonsnivå an til en global oppvarming på minst tre grader ved slutten av århundret. Det vil føre til farlige og ødeleggende klimaendringer, som vil gjøre deler av verden ubeboelig og sende store menneskemengder på flukt. Tenketanken Climate Action Tracker (CAT) har slått fast at Norges klimainnsats er utilstrekkelig for å oppfylle Paris-avtalen, der verdens land ble enige om å holde temperaturstigningen godt under 2 grader.