Gjennombrudd for de enkle energiløsningene i sør

Innsatsen for bedre energitilgang i sør dobles i årets statsbudsjett, noe Naturvernforbundet er svært glad for. – Det er spesielt positivt at det blir økt fokus på land i Afrika, sier energirådgiver i Norges Naturvernforbund Torhildur Fjola Kristjansdottir.

Med større innsats på enkle energiløsninger for de fattigste vil dette kunne få positive følger for helse, utvikling og miljø. 
– Moderne, ren forbrenning gir en enklere hverdag og bedre helse for kvinner og barn, i tillegg til mindre utslipp og avskoging. Dette er noe Naturvernforbundet har jobbet for i lengre tid, og økningen er derfor svært gledelig, sier Kristjansdottir.

Skal redusere bruk av trekull
Over to milliarder mennesker er daglig avhengig av forskjellige typer biomasse til matlagingen. Men brukt på tradisjonelt vis går det meste av energien til spille og røyken representerer et alvorlig helseproblem spesielt for kvinner og barn.  Ifølge WHO dør 1,6 millioner mennesker hvert år som følge av røykforgiftning på grunn av forbrenning av biomasse i åpen ild og dårlige ovner.
– Det er derfor svært gledelig at en del av fokuset i REN ENERGI-initiativet skal være på å redusere bruken av trekull og ved, sier Kristjansdottir.

Naturvernforbundet har vist hvordan over 90 % av energien går til spille ved tradisjonell produksjon og bruk av trekull.  Selv om flere organisasjoner har demonstrert gode løsninger i årtier, har slike tiltak til nå ikke fått samme oppmerksomhet og støtte som produksjon og fordeling av strøm.

Miljøvennlige tiltak for de fattigste husholdnignene
Hovedtyngden av norsk energibistand har tradisjonelt gått til oppkjøp av fallrettigheter og investering i nye vannkraftprosjekter. Det er ingen tvil om at mange land har et stort behov for ny kraftproduksjon og overføringsnett.
– Naturvernforbundet mener imidlertid at ved å legge større vekt på god energiutnyttelse får man raskere, billigere og mer miljøvennlige resultater for de fattige husholdningene, sier Kristjansdottir.