Ingeniører med offensive klimaplaner

Den danske ingeniørforeningen IDA og søsterorganisasjonen NITO i Norge har lagt frem hver sin klimaplan. I Danmark skal utslippene reduseres med 90 prosent innen 2050. Massiv energiomlegging skal gi vekst, sysselsetting og et Danmark selvforsynt med fornybar energi. NITO legger opp til uslippskutt på 74 prosent i Norge.

- Miljøbevegelsen trenger allierte i kampen mot klimaendringene. Det er 
veldig bra når ingeniørorganisasjonene på denne måten bidrar med
konkrete innspill til vår tids største utfordring, sier leder i Norges
Naturvernforbund Lars Haltbrekken*

100 prosent fornybart Danmark
IDA presenterer i sin rapport ni anbefalinger for å redusere utslippene.
Blant forslagene er en nasjonal energispareavtale om reduksjon i
energiforbruket med to prosent årlig frem til 2030 og et energisparefond
som kan bevilge 1,55 milliarder i året til reduksjon av energiforbruket
i bygg og industri. Planen legger opp til nær en halvering av
energiforbruket innen 2050, fra dagens 845 PJ til 442 PJ. Det skal føre
til et 100 prosent fornybart Danmark. I 2050 skal vindkraft stå for over
60 prosent av kraftforsyningen, som suppleres med bioenergi, sol og
bølgekraft.

Med mye vindkraft vil el-produksjonen variere med vinden og det blir
behov for lagring og fleksibilitet i energisystemet. Dette kan løses ved
nye overføringslinjer til nabolandene eller ved å skape et mer
fleksibelt el-system innenlands. IDA mener at både teknologiske
muligheter og økonomi taler for at utfordringen løses best ved å
tilpasse seg variasjonene innenlands.

IDAs klimaplan viser at Danmark verken trenger å basere seg på import av
norsk kraft eller kjøp av kvoter for å bli klimanøytrale. Tilsvarende
planer foreligger for Sverige og Tyskland. – Norge er langt gunstigere
stilt fra naturens side, likevel dekkes over halve energiforbruket av
fossilt brensel, og vi vil benytte kvotekjøp for å bli klimanøytrale.
Vår utfordring ligger i å ta i bruk våre fornybare energiressurser innen
transport og produksjon, sier Dag A. Høystad i Naturvernforbundet.


Flere arbeidsplasser og reduserte helsekostnader
Planen legger opp til større investeringer innen alle sektorer, men de
samfunnsøkonomiske beregningene viser at disse investeringene vil lønne
seg for Danmark. Satsingen vil gi 30-40 000 nye arbeidsplasser, samt
store besparelser i helsebudsjettene. Klimaplanen kan spare det danske
samfunnet for helsekostnader opp mot en milliard i 2015 og en dobling i
2030 og 2050. Tar man med kostnadene som andre land har som følge av
luftforurensningen fra Danmark, vil de samlede helsekostnadene reduseres
med 9,5 milliarder i 2050.

IDAs klimaplan 2050 bygger videre på tidligere rapporter og konferanser
i regi av Ingeniørforeningen. Med over 70 000 medlemmer representerer
foreningen det ledende teknologimiljøet i Danmark. - Vi velger å ta
utfordringen, sier Lars Bytoft, formann i foreningen. - Vi tror på en
bærekraftig fremtid der hensyn til klodens klima går hånd i hånd med
vekst og velstand.

NITO vil kutte norske utslipp med 74 prosent
IDAs klimaplan er en del av prosjektet "Future Climate - Engineering
Solutions" som er et samarbeid med ingeniørorganisasjoner i 12 land. Den
norske organisasjonen NITO la i går frem sin plan som viser hvordan
Norge kan kutte utslippene med 74 prosent innen 2050. Med
elektrifisering av petroleums- og transportsektoren,
energieffektivisering og ny fornybar energi, viser de at potensialet for
utslippskutt i Norge er stort.

3. og 4. september møtes alle ingeniørorganisasjonene fra de 12 landene
i København for å samle seg om en felles rapport som igjen skal
overleveres i forbindelse med klimatoppmøtet i København i desember i år.