Nedre Otta – Padledrømmen eller Norges største vannkraftprosjekt?

Fantastiske naturopplevelser, en av Europas beste elver for rafting og fritidsfiske, unik natur rik på både fisk og fugl, dette vil vi miste om Nedre Otta blir bygget ut.

Nedre Otta er en elv fylt med fantastiske naturopplevelser, som hører til Europas beste elver for fritidsfiske og rafting. Til tross for unik natur og utrolige naturopplevelser har Norges vassdrags- og energidirektorat i sommer tilrådt Olje- og energidepartementet (OED) å gi konsesjon til utbygging av Nedre Otta. Det vil gjøre den strie elva til et stusslig syn, og skade naturmangfoldet, fisket og turistlivet, og frata lokalbefolkningen et vakkert rekreasjonsområde.

I helga fikk lederen av Stortingets energi- og miljøkomite, Ola Elvestuen (Venstre) og stortingspolitiker Odd Henriksen (Høyre) rafte nedover den blågrønne, ville og enda uberørte Nedre Otta.

Det ligger over 800 konsesjoner til behandling bare på vannkraft. Derfor er det ingen grunn til å ta de prosjektene med størst negativ miljøeffekt, forteller Ola Elvestuen til Nationen. Vi når målsettingene for de grønne sertifikatene, med 6 terawatt timer, uten å måtte bygge ut elvene med størst negativ miljøeffekt, som for eksempel Nedre Otta, fortsetter han.

De negative miljøkonsekvensene er godt dokumentert. Nedre Otta er en elv fylt med fantastiske naturopplevelser. Den har bratte elvesider, og hører til Europas beste elver for fritidsfiske. Nedre Otta er også en av Europas beste elver for rafting og padling. Nå vil den mektige elva miste mye av kraften sin. Mindre vann får renne over en strekning på en mil, og Nedre Otta blir ikke lenger noe eldorado for fiskere, turgåere og andre som vil nyte en av Norges flotteste naturtyper. Det brede og grove elveleiet gjør at elva vil fremstå som mer eller mindre tørrlagt. En vissen bekk der en majestetisk elv en gang rant. For at vannsporten i Nedre Otta skal utvikle seg som et solid, naturbasert reiselivsprodukt, er den avhengig at elva ikke bygges ut. Både fritidsfiske og vannsport vil tjene på at Nedre Otta får renne som nå. Men det største offeret er naturen. Store uttak av jord og stein vil gi sår i landskapet og ta livet av mye av livet i elva. Nedre Otta er svært viktig for fiskebestander både i Otta og Gudbrandsdalslågen. Ørret og harr bruker store elvestrekninger til forskjellige tider av året og i ulike deler av livssyklusen. For slike vandrende fiskebestander har utbygging store negative konsekvenser. Forskerne roper varsko. Elvestrekningen er også viktig for overvintrende vannfugler, spesielt fossekall. Den foreslåtte kraftutbyggingen vil gjøre det vanskeligere for nasjonalfuglen vår, som er avhengig av fossebruset for å verne om fugleungene i redet sitt.

Les også nyhetsak på nrk: «Rafta Stortingspolitikere for å redde Nedre Otta«