Til siste dråpe?

Når skrur dere på fossene? Det var en turist som spurte da vedkommende kom til Geiranger i sommer. Om noen år er spørsmålet kanskje ikke så rart som det høres ut til lenger.

Om noen år kan mange av brudeslørene langs våre fjorder og i fjellheimen være borte. Kampen for de norske elvene har vært en sentral del av den norske naturkampen helt siden Naturvernforbundet ble startet for snart 100 år siden. Industrireisingen la mange elver i rør. I dag er 2/3 av vannkraftpotensialet utbygd. 7 av de 10 høyeste fossefallene har gått til kraftproduksjon. Igjen har presset på elvene blitt stort.   De norske elvene er på mange måter vår regnskog. Vi har en helt særegen vassdragsnatur med de store høydeforskjellene i dette landet. Få andre land har noe lignende. Mange plante og dyrearter er helt avhengige av fossesprøyten og duren fra elva. Fossekallen for eksempel, vår nasjonalfugl. Den legger eggene i ly av fosseduren så rovfuglene ikke skal høre ungene skrike når de kommer ut av egget. Stillheten fra elva som blir borte kan være dødelig.   Rett før jul tilrådde Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) at et ble gitt tillatelse til utbygging av elvene Vigdøla i Luster kommune i Sogn og Fjordane og Godfarfoss i Buskerud. I Luster er det knapt noen som ønsker utbyggingen. Selv kommunestyret gikk mot utbyggingsplanene selv om de ville fått penger fra Statkraft for å si ja. Vi frykter konsekvensene utbyggingen blant annet vil ha for sjøøretten og laksestammen.   Godfarfoss i Buskerud skulle egentlig vært en del av det vernede vassdraget Dagalifallene som tidligere miljøvernminister Gro Harlem Brundtland kjempet for og fikk vernet med en stemmes overvekt i Arbeiderpartiets stortingsgruppe på slutten av syttitallet. Den gang var Veig og Dagali truet av utbygging. Brundtland sloss og fikk vernet elvene samt opprettet Hardangervidda nasjonalpark. I ettertid har hun fortalt at hun hadde gått av som miljøvernminister om utbyggingen hadde blitt vedtatt.   I 2002 foreslo en gruppe bestående av representanter fra NVE og Direktoratet for Naturforvaltning å verne større deler av Dagalifallene og ta med den prektige Godfarfossen. Dessverre gikk det ikke slik og i dag kan vi risikere at den ødelegges.   Klimatrusselen trekkes stadig fram som argument for å legge de siste vassdragene i rør. Klimatrusselen er sammen tapet av natur de største miljøutfordringene verden står foran. En av grunnene til at Naturvernforbundet sloss mot klimaendringene er de naturødeleggelsene de vil føre til. Da blir det meningsløst å ofre viktige naturverdier i kampen mot klimaendringene. Vi må klare å løse klimakrisen uten å legge naturen øde. Planter og dyr vi utrydder fra naturen blir borte for alltid. Det er ingen angrefrist.   I dag ligger det over 800 søknader om nye vannkraftutbygginger på NVEs bord. Da er det totalt uforståelig at de velger å gå løs på gullrekka av våre gjenværende vassdrag. Dessuten viser utredninger at Norge snart vil «renne over» av elektrisk kraft. Energisparing og effektivisering av eksisterende kraftverk vil i framtida være langt viktigere tiltak enn ny produksjon med negative konsekvenser for natur og friluftsliv. Offentlige utredninger viser at vi på ti år kan spare 10 TWh bare i byggsektoren. 10 TWh tilsvarer om lag 20 Alta-utbygginger.   Vi er forpliktet gjennom avtalen med Sverige om el-sertifikatmarkedet til å bygge ut sier noen. Til det er å si at det allerede er gitt konsesjon til mer enn Norges andel av denne ordningen. Det er på tide å trekke i bremsen. Naturen lider under det enorme presset.