Oljefondet kjøper seg opp i atomvåpen og atomkraft

27 år etter Tsjernobylulykken investerer Oljefondet milliarder i blant annet japansk og fransk atomkraft. Vi er snart verdens største investor i atomvåpenproduksjon. – Regjeringen må nå selge seg ut av atomindustrien og jobbe for en internasjonal avtale mot atomkraft og mot atomvåpen, sier leder i Naturvernforbundet Lars Haltbrekken.

På formiddagen den 26. april 1986, helt nord i Ukraina, eksploderte reaktor nummer fire ved atomkraftverket i Tsjernobyl. Skyer av radioaktivt nedfall spredte seg over store deler av Europa. Spor av strålingen ble funnet i alle land på den nordlige halvkule. Fortsatt er mange områder under nøye oppsyn på grunn av forurensning fra Tsjernobyl, også i Norge. Nå planlegges det over 300 nye atomkraftverk rundt om i verden.

Pga gammel og ny ubåtaktivitet på russisk side, befinner en femtedel av alle verdens atomreaktorer seg bare noen få mil fra Kirkenes. Her sjøsettes nå en rekke nye atomdrevne ubåter med 600 nye atomstridshoder.

20 mil fra norskegrensen ligger Kola atomkraftverk. Ved en eventuell ulykke her vil strålingen nå Norge umiddelbart. Begge de to eldste reaktorene har fått forlenget levetiden flere ganger. Leningrad atomkraftverk ligger 100 mil fra Oslo. Her ligger verdens eldste og største atomkraftverk av Tsjernobyl-typen. Kraftverket ble bygget for å produsere atomvåpen og kraft. Anlegget har produsert de fleste av Russlands atomvåpen.

Tsjernobyl-ulykken var en tragedie som skyldtes både menneskelig og teknisk svikt. Det kan skje igjen. Leningrad atomkraftverk utgjør én slik trussel. Men alle atomreaktorer utgjør en potensiell risiko for ulykker, og alle atomreaktorer genererer farlig radioaktivt avfall.

– Det er på tide å fase ut all atomkraft og forby atomvåpen. Norske myndigheter må arbeide for en internasjonal avtale mot atomkraft og mot atomvåpen – ikke finansiere en radioaktiv framtid med pensjonsfondet vårt, sier leder i Naturvernforbundet Lars Haltbrekken.

Les kronikk skrevet sammen med Nei til Atomvåpen i anledning Tsjernobyldagen her.