Opprop om natur og havvind

Vi må ikke gjenta de samme feilene ved en satsing på havvind som vi har gjort ved flere utbygginger av vindkraft på land

Vindkraftverk med mange vindmøller

Publisert 25.05.2022 av Kristian Skjellum Aas

Naturvernforbundet og 13 andre organisasjoner ber Stortinget ta hensyn til natur når havvind skal planlegges og bygges ut.

Naturvernforbundet ønsker å erstatte dagens fossile energibruk med satsing på rene energikilder. Men også ved utbygging av ny fornybar energi må hensynet til natur og friluftsliv ivaretas. Vi må ikke gjenta de samme feilene ved en satsing på havvind som vi har gjort ved andre utbygginger, som for eksempel ved flere utbygginger av vindkraft på land.

– Havvind kan bli et viktig bidrag til energiomstillingen, men det er avgjørende at vi går skrittvis fram og tar hensyn til naturverdiene i havet før områder loves bort til utbygging. Verken naturen, klimaet eller industrien tjener på at vi gjør de samme feilene til havs som man har gjort på land, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Brev til Stortinget

Dette er bakgrunnen for at vi, sammen med 13 andre organisasjoner, har sendt brev til alle partiene på Stortinget. Her presenterer vi en lang rekke tiltak som skal sikre at hensynet til natur ivaretas i mulige fremtidige utbygginger av havvind. Blant tiltakene finner vi at:

– Det må bevilges mer til kartlegging av natur, konsekvenser for miljø, naturforvaltning og forskning for å forstå effektene av havvind på hele økosystemet.

– Utbygging av havvind må ikke ødelegge viktige leveområder og trekkruter.

– Konsesjonssystemet må sørge for en næring som stiller krav om lavest mulig miljø-, natur- og klimaavtrykk gjennom hele livsløpet til havvindparken.

Brevet er signert av Naturvernforbundet, Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF), Norwea, WWF-Norge, Greenpeace Norge, Den Norske Turistforening (DNT), Norsk Friluftsliv, Natur og Ungdom, ZERO, BirdLife Norge, Sabima, ForUM, Vårgrønn og Norges Fiskarlag.

Artikkelen ble sist oppdatert: 25.05.2022