På kollisjonskurs med et levelig klima

Norge har ingen troverdig plan for omstillingen vekk fra fossile energikilder som ødelegger klimaet. Norsk oljepolitikk er på kollisjonskurs med et levelig klima på kloden, mener Naturvernforbundet. 

I dag publiserte FNs miljøprogram statusrapporten «The Production Gap Report». Rapporten viser at Norge og de andre oljeproduserende landene undergraver klimamålet som verdens land har satt seg. Til sammen planlegger fossilprodusentene å utvinne dobbelt så mye kull, olje og gass enn det som er mulig å forbrenne, dersom vi skal unngå mer enn 1,5 graders oppvarming. Samtidig leter flere land, blant annet Norge, stadig etter mer olje og gass som er planlagt utvunnet lenge etter 2050, året da verdens utslipp skal være nær null. 

Norge bryter med verdens klimamål

Også Norges planer bryter med klimamålene, sier FN i rapporten. Selv om produksjonen av norsk olje og gass vil gå betydelig ned frem mot 2050 er det fortsatt planlagt en god del produksjon også etter 2050. Naturvernforbundet mener rapporten er nok et bevis på at norsk oljepolitikk er på kollisjonskurs med et levelig klima.  

– FN advarer mot fortsatt oljeleting, det internasjonale energibyrået advarer mot fortsatt oljeleting, og det samme gjør Klimautvalgets rapport som kom forrige uke. Det mangler ikke på advarsler. Når skal regjeringen begynne å lytte til all denne kunnskapen og skjerpe klimainnsatsen, spør Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.  

Har ingen plan

Norge har heller ikke en plan for utfasing av fossil energi, noe som kritiseres i rapporten. Klimautvalget 2050, nedsatt av regjeringen Solberg, anbefalte i forrige uke stans i nye letelisenser og at Norge legger en plan for utfasing.  

– Støres blanke avvising av Klimautvalgets råd fremstår totalt uansvarlig, og i strid med naturvitenskapelige bevis i klimasaken. Nok et tydelig varsel fra FN bør få norske myndigheter til å handle. Regjeringens «utvikling, ikke avvikling»-mantra gjør at kapitalen og arbeidskraften som mangler i grønne næringer fortsatt blir kapret av oljenæringen, sier Gulowsen. 

Krever konkret klimatoppmøte

I slutten av november arrangeres FNs klimatoppmøte COP28 i Dubai. Naturvernforbundet krever at Norge har med seg langt mer konkrete klimaplaner i kofferten til møtet. 

– Ingen land i verden er bedre stilt til å gå i front når vi vet at verden må omstille seg bort fra fossil energi. Men da må vi begynne å gjøre konkrete grep for å fase ned vår olje- og gassvirksomhet, slik Klimautvalget 2050 peker på. Det vil gi ringvirkninger internasjonalt, sier Gulowsen.