Rydd gjenstander og avfall som ikke hører hjemme på uteområdet

De fleste barnehager vil ofte være opptatt av at det for eksempel ikke finnes sprøytespisser, hundeskit, glasskår, sneiper og liknende farlige gjenstander henslengt i nærområdene. Å bidra til å holde nærområdet helt ryddet for alminnelig og mer ufarlig forsøpling vil ofte være et effektivt signal om at også farlig søppel er uønsket. Barn og voksne i barnehagen kan med fordel bruke sine uteområder aktivt, og jevnlig ha ryddeaksjoner. Det anbefales sjekk av uteområdet daglig før en tar det i bruk. Barnehagen kan også enkelt oppmuntre til hverdagsrydding med å ha både plukkeklype, hansker, poser og egnet avfallsdunk. Vær også spesielt oppmerksom på byggeavfall som ofte oppstår under vedlikeholdsarbeider: Pakkebånd, skruer, folie og plastfresespon på avveie kan være farlig.