Registrer bilder av søppel i naturen

De siste årene har Naturvernforbundet med stor respons drevet en bildebase på Facebook der strandryddere kan poste og kategorisere funn. Slik hjelper vi hverandre å spore opp og stoppe forsøplingskilder. Her er en oversikt og direktelenker til temaalbum for bilderegistrering

På tur i vannkanten finner vi jammen mye rart som ikke hører hjemme der. Vi rydder alltid med oss litt strandsøppel hjem, spesielt plast. Og all slags interessante funn deler vi bilder av så vi kan hjelpe hverandre å spore opp kilder.

Facebookgruppa 2-minutters strandrydding Norge – Se hva jeg fant! har bl.a. følgende temaalbum. Klikk for å se dem på Facebook og legge inn dine bilder. Husk å oppgi eller geotagge funnsted. Hvis ikke du er medlem i gruppa, må du be om det før du kan poste og kommentere bilder.  Gruppa er åpen.

Det finnes også egne album for å registrere andre spesielle funn, for eksempel

Vi har i tillegg etablert egne crowdsourcingprosjekter for å sammenstille bilder av henholdsvis sjokoladeplast og generell snacksemballasje/ta-ut-mat-emballasje. Du kan også laste opp bilder på plastjakten.no. Der blir bildene av søppelet sortert etter merke, plasttype, sted og tid. Du kan utforske plastfunnene, bruke filtrering når du søker og eksportere data til Excel. 

Les også artiklene

Den Store Plastjakten – nå rydder vi hele Norge!
Hvilke miljøgifter finner vi på stranda?
Ryddeguide – Hvordan gjennomføre en ryddeaksjon