Regjeringa må gi nytt liv til Skjoma

Nesten 50 år etter at elva Skjoma ble regulert sønder og sammen var naturvernere fra hele landet i helgen samlet til vassdragstreff i Narvik og Skjomen. Statkraft tvinges nå til å se på gamle synder.

Gruppebilde med Naturvernforbundet

Elva Skjoma var i sin tid viden kjent for sin legendariske storlaksstamme.

– Elva er nå nærmest tørrlagt på vinterstid og kun få laks går opp elva. Lite vann vinterstid tørker i stor grad ut de få gytegropene som finnes. Nå forventer vi at regjeringen og Statkraft etterlever folkekravet om mer vann som vil gi nytt liv i Skjoma, sier Baard Mikalsen, leder av Naturvernforbundets lokallag i Narvik.

Konsesjonen som ble gitt av Stortinget i 1969 skal revideres. Konsesjonen har ingen krav om minstevannføring i elva, og både storlaks- og storørretbestanden er nærmest utryddet.

Fullt i grendehuset

Det var fullt i grendehuset i Skjomdal da Naturvernforbundet inviterte til åpent møte og debatt om vilkårsrevisjonen av Skjomen kraftverk. Dette er en omfattende prosess som kan ta flere år. NVE sa på møtet at de vil bruke ett års tid på å behandle saken, før den sendes videre til Olje- og energidepartementet og Regjeringen for avgjørelse. Naturvernforbundet er skuffet over grunnlagsdokumentet som ble presentert for 2 år siden, og opplever det som lite ambisiøst med få forslag til forbedringer.

– Statkrafts konsesjon ble gitt på en tid der hensynet til naturen og laksebestanden ble totalt ignorert. Vi forventer at Regjeringen nå retter opp tidligere tiders grove feilsteg, sier Maren Esmark, generalsekretær i Naturvernforbundet.

Enighet om mer vannføring

I Narvik er det tverrpolitisk enighet om at revisjonen av Skjomen må føre til mer vann og bedre miljøvilkår i elva. Dette ble bekreftet av både Vegard Lind-Jæger, ordførerkandidat fra SV, og Åsunn Lyngedal, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet og den eneste på Stortinget fra Narvik. Begge deltok i debatten på grendehuset lørdag ettermiddag.

– Skjomen kraftverk har gitt enorme verdier til samfunnet. Nå skylder vi laksen og lokalbefolkningen at elva også gir noe tilbake til lokalsamfunnet, sa Lyngedal i debatten.

Altaveteran vassdragsforkjemper Per Flatberg var en av initiativtakerne til samlingen i Narvik i helgen, og han var glad for å oppleve det lokale engasjementet for saken.

– Det er på høy tid at Skjoma får igjen vannet, slik at den igjen kan bli den flotte lakseelva den engang var, sier Per Flatberg, aktiv vassdragsforkjemper gjennom mer enn 50 år.

Her er konsesjonssaken hos NVE

Høringsuttalelsen fra Naturvernforbundet i Narvik

Høringsuttalelse fra FNF-Nordland