– Regjeringen vil spre mer lakselus

Regjeringen ønsker å tillate økning av oppdrett av laks og ørret i Norge. – Fjordene og kysten vår er allerede kraftig plaget av lakselus og oppdrettsnæringen selv har store problemer. Vi trenger innstramming i bransjen, ikke vekst, sier Maren Esmark, generalsekretær i Naturvernforbundet.

Lakselus utgjør en stor trussel for norsk villfisk. For tre dager siden kalte Fiskeriminister Elisabeth Aspaker inn til krisemøte om luseproblemet i norske fjorder. Likevel lanserer Regjeringen nå planer om å utarbeide en egen Stortingsmelding om vekst i oppdrettsnæringen.

– Dette er vanskelig å forstå. Stortingsmeldingen burde i stedet ha fokus på miljøpåvirkninger og forsvarlig forvaltning av oppdrettsnæringen, sier Esmark videre.

I 2009 lanserte daværende regjering en strategi for bærekraftig havbruk hvor målet var en næring med akseptable miljøpåvirkninger. Blant annet er det mål om at hverken lakselus eller rømming skal påvirke villfisk. Naturvernforbundet mener at oppdrettsnæringen er langt unna bærekraftmålene fra 2009. Dette støttes av riksrevisjonen som i sin gjennomgang av næringen fra 2012 konkluderer med at «den sterke veksten i næringen innebærer betydelige miljømessige utfordringer. Utfordringene er størst i områder med stor oppdrettsproduksjon».

Naturvernforbundet mener oppdrettsnæringen og regjeringen må satse på ny teknologi som hindrer smittespredning, slik som lukkede anlegg. Og at fokus må være på bedre regelverk og rutiner for utslakting som hindrer at lakselusa sprer seg.

– Det siste vi trenger er vekst i en ikke-bærekraftig bransje. I så fall vil Regjeringen bare bidra til å spre mer lakselus, avslutter Maren Esmark.