Rovdyrtap for Senterpartiet i Stortinget

Landets rovdyrnemnder ba tidligere i år om flere nye tiltak for å kunne skyte flere rovdyr. Flere av forslagene har også blitt fremmet av Senterpartiet. Dette har Stortinget nå sagt klart nei til.

Naturvernforbundet er glade for at alle andre partier avviser Senterpartiets forferdelige rovdyrforslag gjennom sin innstilling.  

– Senterpartiet vil ta i bruk alle midler og verst tenkelige metoder for å forfølge og skyte flest mulig av våre sterkt trua rovdyr, fastslår Arnodd Håpnes, fagleder i Naturvernforbundet.

Han mener at Senterpartiet ønsker en dyreetisk uforsvarlig rovdyrforvaltning og er direkte kunnskapsløse med tanke på rovdyras biologi.

– En Sp-styrt rovviltforvaltning ville ført oss hundre år bakover, tilbake rovdyrbekjempelsens tid. Dette er skammelig, og avdekker et natursyn som ikke er forenelig med moderne og kunnskapsbasert naturforvaltning. Ett eksempel er kravpunkt om å jakte bjørn til 1. november, lenge etter at bjørnen forbereder seg på, eller har gått i hi, sier Håpnes. Han påpeker at hijakt på bjørn ble avskaffet så langt tilbake som i 1932.

Et annet av forslagene som ble nedstemt var å starte jervejakta mens ungene ennå er avhengige av tispa, noe som kan medføre en smertefull død for uerfarne små jervevalper.

– Dette viser hvor stygg rovdyrpolitikk Sp er villige til å innføre, og det er helt på sin plass at dette avvises, sier Håpnes.