Sett i verk enøk-tiltak i Bergens-området!

Hardanger-rapportene som ble lagt fram i dag, viser at forsyningssikkerheten i Bergens-området ikke er så kritisk som Statnett har hevdet. – Dagens rapporter viser at vi kan få en grundig vurdering av energieffektivisering som en tredje mulige løsning, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Rapportene om Hardanger som ble lagt fram for regjeringen, viser at forsyningssikkerheten i Bergens-området ikke er så kritisk som Statnett har prøvd å innbille oss i flere år.
– En av rapportene viser at vi har langt bedre tid enn det Olje- og energidepartementet har hevdet, sier Lars Haltbrekken.

Han mener at man må få en ny vurdering av et tredje alternativ i Hardanger på bordet.
– Kan pengene brukes på energieffektiviseringstiltak i industrien, næringslivet og de private husholdningene i stedet og frigjøre energi og slik bedre forsyningssikkerheten? Vi har i alle fall god tid til å få en slik utredning på bordet, sier Haltbrekken.

En tredje løsning
Haltbrekken sier at regjeringen nå raskt må sette i verk energieffektiviseringstiltak i Bergensområdet. Utplassering av automatiske strømmålere (AMS-system) må komme på plass og ikke utsettes til 2018 slik NVE har foreslått.
– I tillegg må Enova sette i verk et eget program for energieffektivisering i dette området. Dette kan gjøre både ei luftlinje og sjøkabel overflødig, sier Haltbrekken.

Dagens rapporter viser også at vi kan få en grundig vurdering av energieffektivisering som en tredje mulige løsning. Regjeringen må snarest sette ned et utvalg som ser på dette. Vi trenger ikke forhaste oss, det viser rapportene med all tydelighet.

Kan fjerne behovet for kraftlinja
I forrige uke la Bevar Hardanger fram en rapport som viste at en kraftig satsing på energieffektivisering i Hordaland kan fjerne behovet for den omstridte kraftlinja i Hardanger.

Naturvernforbundet har lenge bedt regjeringen utrede muligheten av å løse problemene i Bergens-området med en kraftfull satsing på energieffektivisering.

– Milliarden som skal brukes til å bygge ei naturødeleggende kraftlinje bør i stedet gis som støtte til familier og næringsliv i Hordaland, slik at de kan iverksette store og viktige tiltak for å få ned strømforbruket. Det vil være bra både for lommeboka og miljøet, sier leder i Norges Naturvernforbund, Lars Haltbrekken.

Les rapporten her:  http://bevarhardanger.no/nyheter/aktuelt/72-aktuelt/326-ikke-behov-for-kraftlinje