Redningsplan for Norges unike skoger

50 norske skoger må vernes umiddelbart og regjeringen må lage en opptrappingsplan som sørger for at Norges mest unike skogområder blir tatt vare på. Det haster med skogvern, viser en ny rapport fra Naturvernforbundet, WWF og SABIMA.

Over hele Norge står skogeiere klare til å verne skogen sin og med det servere de rødgrønne Norges enkleste miljøseier. Unike skogområder der halvparten av Norges mest truede arter lever i dag, kan bli vernet mot hogst dersom regjeringen bevilger nok penger til å kompensere skogeierne. Den nye rapporten «Skogkur 2020 – Redningsplan for Norges unike skoger» viser at behovet er 1 milliard kroner for at Norge skal nå målsetningen om å verne 10 prosent av norsk skog innen 2020.

Manglet oversikt
– Regjeringen har til nå manglet en opptrappingsplan for norsk skogvern, samt en oversikt over hvor de viktigste områdene er, – i tillegg til at det må bevilges penger. Nå har vi tatt saken i egne hender og laget denne planen for hvordan vi kan ta vare på norsk natur, sier generalsekretær Nina Jensen i WWF.
Den nye WWF-rapporten som er laget i samarbeid med Naturvernforbundet og SABIMA, viser hvordan Norge kan oppfylle sine internasjonale skogvernforpliktelser innen 2020 og identifiserer de 50 mest verdifulle skogområdene som bør prioriteres først. Kun om lag 2,5 prosent av den produktive skogen er vernet i dag, selv om forskerne allerede i 2002 konkluderte med at skogvernet må økes til 10 prosent på sikt. 

Tomt for penger
Den største utfordringen for skogvernet er få tilstrekkelige bevilgninger over statsbudsjettet. På årets budsjett var bevilgningene til skogvern historisk lave. I tillegg til at det er tomt for penger til nytt vern, har Miljøverndepartementet opparbeidet seg en gjeld til norske skogeiere på omkring 300 millioner kroner for allerede tilbudt skogvern.
– En norsk skogvernmilliard i 2013 er en helt nødvendig start på krafttaket for skogvernet og for å sikre rask og rettferdig erstatning til skogeiere, sier Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet.

Kan bli hogd
Rike lavlandsskoger, bekkekløfter, kalkskoger, boreal regnskog og olivinfuruskog er blant det som finnes på listen over de 50 unike skogområdene som det haster mest med å få vernet. Dette er skogtyper som Norge har et internasjonalt ansvar for å bevare. Alle de 50 utvalgte områdene i «Skogkur 2020»-rapporten har unike naturverdier som gjør at de må vernes i sin helhet. Et vern av disse områdene vil i stor grad bidra til å bøte på manglene ved skogvernet.
– Miljøverndepartementet må bestille vern av de unike skogene først. Disse og andre verdifulle gammelskogsområder står i fare for å bli hogd fordi skogvernet går altfor langsomt, advarer generalsekretær Christian Steel i SABIMA.