Skole: Håndverk, sløyd og tekstil

Barn elsker å skape, de skal få utvikle nysgjerrighet, kreativitet, mot, skaperglede, utholdenhet i møte med skapermulighetene. Men velg naturmaterialer, og gjerne gjenbruk. Unngå syntetiske materialer som plast som kan avgi mikroplast ved bruk og vask. Lær de redesign og å reparere for å forlenge levetiden til tekstilene. Velg å lage få ting som tar lengre tid og som varer, og som kan brukes. Bomull, ull og tre er gode materialer for redesign. Ved gjenbruk er det viktig å være oppmerksom på at enkelte gamle produkter inneholder farlige forbindelser som i dag er forbudt, og dermed heller ikke bør brukes eller redesignes av. Eksempler på gamle artikler som istedenfor gjenbruk skal leveres som farlig avfall er:

• Gamle radioer og lamper (bromerte flammehemmere i ledninger og kretskort)

• Isolerglassvinduer (PCB og klorparafiner i karmen)

• Tak- og veggfliser (obs på asbestinnhold)

• Gamle skinn- og lærprodukter (tungmetaller)

• Gammelt porselen (bly og andre tungmetaller)

• Lysrør og sparepærer (kvikksølv)

• Lysrørlamper og hvitevarer/elmotorer med kondensatorer (PCB)

• Gammelt impregnert tre (inneholder arsen (grønt) eller farlige tjærestoffer (brunt))

• Gammelt regntøy og gulvbelegg (ftalater)

• Cellegummi og gammel skumplast (bromerte flammehemmere)