Spar energi med varmepumpe

Varmepumper gir 2-3 ganger så mye energi ut i form av varme som man putter inn i form av strøm. Det betyr at en varmepumpe kutter strømforbruket til oppvarming dramatisk, med de fordelene det har for lommeboka og klimaet.

En varmepumpe kan være et godt og miljøvennlig alternativ til oppvarming med strøm. Den vanligste typen er luft til luft-varmepumpe, som henter varme fra utelufta og avgir det til innelufta. Andre vanlige typer er luft til vann-varmepumper og vann til vann-varmepumper. 

Velg varmepumpe med høy virkningsgrad

Virkningsgraden, eller COP-faktoren som det ofte kalles for varmepumper, forteller hvor effektiv varmepumpa er. Jo høyere COP-faktor, jo mer varme gir varmepumpen i forhold til tilført energi. Husk at COP-faktoren varierer med utetemperatur.

Velg en seriøs leverandør og en profesjonell montør

Pass på og installer en varmepumpe som er tilpasset ditt behov og som faktisk reduserer energibehovet ditt. Hvis du velger en seriøs tilbyder av varmepumper kan han eller hun hjelpe deg. På oljefri.no kan du finne kvalitetssikrede tilbydere av varmepumpetjenester. En varmepumpe er ikke noe du bør montere selv. Varmepumpa må monteres riktig for å fungere optimalt. Plasseringen betyr også mye. Varmepumper inneholder dessuten miljøskadelige kjølemidler under høyt trykk, som kan lekke ut ved feilmontering.

Søk om tilskudd

Enova gir støtte til installasjon av luft til vann-varmepumper og vann til vann-varmepumper. De gir ikke støtte til installasjon av luft til luft-varmepumper, men enkelte kommuner gjør det.

Bruk andre oppvarmingskilder på kalde dager

Virkningsgraden for en luft til luft-varmepumpe synker med temperaturen. Når det er veldig kaldt ute, nærmer virkningsgraden seg 1 – dvs at varmepumpa ikke gir mer varme i forhold til tilført energi enn en panelovn. På kalde dager er det fornuftig å bruke annen oppvarming i tillegg, f.eks vedfyring.

Se også:
Luft/luft-varmepumpe (Enova)
Luft/vann-varmepumpe (Enova)