Spørreundersøkelse til medlemmer i Naturvernforbundet

To kvinner som utforsker naturen sammenFartein Rudjord

Vi trenger dine synspunkter! I uke 25 sender vi ut en spørreundersøkelse til et utvalg av våre medlemmer, og vi håper du vil svare.

Spørreundersøkelsen er en del av arbeidet vårt med organisasjonsutvikling, og utføres av Proba Samfunnsanalyse på oppdrag av Naturvernforbundet. Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt og det vil ikke være mulig å spore dine svar og kommentarer tilbake til deg.

Gjennom spørreundersøkelsen håper vi å lære mer om hva våre medlemmer er opptatt av, slik at vi kan bygge en sterkere organisasjon og gjøre en enda bedre jobb for natur og klima.

Eventuelle spørsmål om undersøkelsen kan rettes til organisasjonsrådgiver Ane Norgård Brohaug på epost ane@naturvernforbundet.no.

Vil du reservere deg mot å motta undersøkelsen? Fyll ut skjemaet under: