Stans planene om vekst i oppdrettsnæringa

Naturvernforbundets landsstyre har stilt seg bak et krav til regjeringa om å stanse planene om vekst i oppdrettsnæringa. – Dagens situasjon er ikke bærekraftig, og vi er bekymret over den negative miljøutviklingen i norsk oppdrettsnæring, sier landsstyret i uttalelsen.

Bakgrunnen for uttalelsen er at lakselus og rømt oppdrettsfisk er flere steder langs kysten en klar trussel mot sårbare bestander av sjøørret og villaks. 
– Økende resistens mot lakselusmidler og økende bruk av kjemikalier for å behandle mot lakselus viser med tydelighet at næringen ikke kan tillates en ytterligere vekst, uttaler landsstyret. 

Naturvernforbundet kom med flere oppfordringer til regjeringen. Les alle oppfordringene og resten av uttalelsen her

– Fisken må eies og forvaltes av felleskapet

Naturvernforbundets landsstyret vedtok også en uttalelse om fisk.
– Vi ønsker en fiskepolitikk som sørger for bærekraftig høsting som ivaretar artenes funksjon i økosystemet, lavere klimagassutslipp, trygg sjømat og høsting av ressursene som ivaretar lokal verdiskapning langs kysten, heter det i uttalelsen.

Naturvernforbundet mener at en god fiskepolitikk premierer nærhet til fiskefeltene, miljøvennlige metoder, kort transport og lave utslipp, og at fiskelovgivningen må sikre at fisken eies og forvaltes av felleskapet. Fiskeressursene må komme kystsamfunnene til gode. 

Landsstyret uttalte også at Stortinget og regjeringen må sikre at historiske rettigheter gjennom fiske- og miljølovgivningen opprettholdes, samt å hindre at det gis fordeler til den havgående flåten og fiske med store industritrålere, som vil føre til et mindre miljøvennlig fiske. Urfolksrettigheter må ivaretas. 

Les hele uttalelsen her