Styrker alliansen med samene

Hvordan skal vi løse natur- og klimakrisen vi står oppe i?Naturvernforbundet mener at vi må lytte mer til samene, og oppretter eget samepolitisk råd.

Lasse Eriksen Bjørn, Ella Marie Hætta Isaksen og Kjell M. Derås, samepolitisk råd, Naturvernforbundet

– Man skal ikke romantisere og si at alle samer er kjempeglade i naturen. Men det
finnes et verdenssyn i den samiske kulturen som i mye større grad tar hensyn til naturen, fordi man erkjenner at man er helt avhengig av naturen og dens økosystemer. Det tror jeg blir viktig i arbeidet med den natur- og klimakrisa
som vi nå skal løse, sier Lasse Eriksen Bjørn, leder i samepolitisk råd i Naturvernforbundet.

Fra Alta til Fosen

Det har vært en viktig allianse mellom samer og naturvernere i mange tiår, fra Alta-kampen på 1970- og 80-tallet til dagsaktuelle saker som vindkraft på Fosen og gruvevirksomhet i Repparfjord. Med opprettelsen av det samepolitiske rådet ønsker Naturvernforbundet å styrke denne alliansen.

– Vi har sett at det er et stort behov for å få samisk tradisjonskunnskap inn i beslutningsprosesser i Naturvernforbundet, sier Eriksen Bjørn.

– Hva er kunnskapsgrunnlaget i sakene vi jobber med? Her er det viktig at Naturvernforbundet stoler på tradisjonskunnskapen i samiske miljøer. Den kunnskapen må ha en sterk anerkjennelse, sier Eriksen Bjørn.

Samisk oppvåkning

Han er bosatt i Oslo og kommer fra en sjøsamisk slekt i Storfjord i Nord-Troms.

– Jeg vokste opp i et sterkt fornorsket område. Bestefar fikk ikke lære samisk av sine foreldre. Han måtte lære seg det selv. Nå har tidene endret seg, og det pågår en samisk oppvåkning. Men det gjenstår mye arbeid for å gjenvinne egen kultur og plass i samfunnet, sier Eriksen Bjørn.

I tiden som kommer blir oppfølging av Fosen-saken viktig. Der vant reindriften over
Fosen vind og staten ved at konsesjonen til vindkraft ble kjent ugyldig i Høyesterett.
Saken fikk stor oppmerksomhet i februar og mars, da samiske aksjonister fra NSR-Nuorat og Natur og Ungdom arrangerte sivile ulydighetsaksjoner i regjeringskvartalet. I tillegg står andre vindkraftsaker, Repparfjorden,
hyttebygging og flere andre saker på rådets dagorden.

– Hvor viktig blir alliansen mellom naturvernere og samer i tiden som kommer?

– Jeg tror det kan bli en sterkere kraft både her hjemme og ute i verden. Internasjonalt er det veldig tydelig at områder hvor urfolk har kontroll har mye større andel av verdens naturmangfold. Det samme ser man i Norge. Det er mindre inngrep i naturen i samiske områder, sier Eriksen Bjørn.

Rådgivende organ

Det samepolitiske rådet vil fungere som et rådgivende organ for landsstyret og politisk ledelse. Det har også rett til å uttale seg internt ved behandling av saker som berører samiske rettigheter og interesser. Samepolitisk råd bør også rådføres i forbindelse med strategiprosesser for å peke på aktuelle områder der samiske rettigheter og interesser bør vurderes og vektlegges.

– Vi oppretter dette rådet fordi samenes miljøkamp er vår miljøkamp. Mange samer
er også medlemmer i Naturvernforbundet, og vi tror at et eget samepolitisk råd vil gjøre vårt samarbeid med samiske organisasjoner enda sterkere, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.