Til deg som er lokalpolitiker eller kandidat i #valg23!

Vet du at kommunene har hovedansvaret for å ta vare på naturen, gjennom å ha ansvaret for disponering av arealer? Og kjenner du til alle mulighetene kommunen har for å faktisk ta vare på sin natur?

Nesten all natur i Norge ligger i en kommune og forvaltes av kommunale folkevalgte. I vår veileder har vi samlet egne erfaringer, og råd fra Norges beste miljøjurister, om hvilke muligheter miljøbevisste kommunepolitikere og lokale aktivister faktisk har til å redde natur gjennom kommunalt selvstyre.

De kommunale grepene som trengs for å forebygge naturkrise kan oppsummeres i fire hovedpunkter. I dette faktaarket gir vi tips og triks, i grunn alt du som kommunepolitiker eller naturverner trenger å vite for å bruke disse magiske
grepene, altså:

• Kommuneplanvask: Vask bort utdaterte utbyggingsplaner.
• Ta kontrollen: Si nei til natur-nedbyggingsplaner.
• Still krav: Beskytt naturen med klare planbestemmelser.
• Vedta vern: Innfør verneområder i kommunen

I vår veileder finner du detaljerte oppskrifter om hvordan disse altfor ukjente
grepene kan brukes, og vi håper de kan være nyttige både før og etter kommune- og fylkestingsvalget 2023.

Les vår veileder her!

Se vårt webinar her!