Til Runde med flyktninger

Naturvernforbundet i Ørsta og Volda arrangerte en minneverdig tur til Runde for unge flyktninger. Målet med turen var å skape gode naturopplevelser.

Unge flykninger som tar gruppebilde på Runde

I samarbeid med læringssenteret i Volda inviterte lokallaget i Ørsta og Volda unge flyktningerpå tur. Vi har intervjuet Torgeir Dimmen fra lokallaget for å høre hvordan turen gikk.

Kan dere fortelle oss litt om bakgrunnen for ideen om å arrangere en tur med flyktninger?  

Det hele begynte med at lokallagslederen vår foreslo å arrangere en tur og invitere flyktninger. Noen i styret hadde allerede kontakt med Volda læringssenter og flyktningkontoret, så de ble naturlige samarbeidspartnere. Da vi kontaktet læringssenteret og flyktningkontoret, presenterte vi ideen, og de formidlet den videre til sine klasser, slik at de som var interesserte, kunne melde seg på. 

Torgeir forteller at de fikk med seg 21 personer på turen, og samarbeidspartnerne var avgjørende for å nå målgruppen for turen. 

– Målgruppen vår var ungdommer fra 16 år og oppover. De fleste som deltok, var i alderen 16 til tidlig i 20-årene. Halvparten var fra Ukraina, og resten kom fra Kongo, Sudan og Afghanistan. De fleste hadde lite erfaring med friluftsliv, så vi håper turen bidro til at flere får et godt forhold til norsk natur. 

Hvilke tilbakemeldinger har dere fått fra de som deltok på turen? 

Vi har fått veldig positive tilbakemeldinger, og arrangementet var svært vellykket. Deltakerne ga oss gode tilbakemeldinger mens turen pågikk, og etterpå har læringssenteret informert oss om at elevene var veldig fornøyde. Turen var en flott måte å bli kjent på tvers av kulturer. Volda er ikke så stor, så det skjer at vi møter hverandre i butikken eller på gata av og til. Å ha delt en tur sammen gjør det lettere å ta kontakt neste gang man ser hverandre. 

Torgeir tror at en av årsakene til de positive tilbakemeldingene og den gode påmeldingen var at vi planla en tur med fokus på naturopplevelser.  

– Programmet vårt var enkelt, med en omvisning på Runde miljøsenter, en matpause der deltakerne kunne spise matpakken sin før vi dro til fuglefjellet. Målet var å ha en tur som ikke var altfor fysisk krevende, så ruten vi fulgte var på en god tilrettelagt sti og tok litt over en halvtime å gå

Hvordan kan andre lokallag gå frem for å organisere lignende aktiviteter i sine områder? 

Det er lurt å samarbeide med en partner og ha en liten gruppe mennesker med på turen. Vi arrangerte turen med hjelp fra læringssenteret og hadde god kontakt med dem før turen. I påmeldingsskjemaet registrerte vi hjemland og morsmål, men bare fornavn. Dette pga. personvernhensyn. Norsk- og engelskkunnskapene til de som deltok varierte, men heldigvis var det noen som hadde bodd i Norge en stund og kunne fungere som tolker for de som ikke behersket norsk eller engelsk like godt. Vi hadde også med flere fra lokallaget og frivillige som kunne bruke kroppsspråk og peking for å forklare ting. 

Torgeir påpeker at det er smart å tilrettelegge turen slik at så mange som mulig kan delta. Et av grepene lokallagene gjorde, var å organisere transport til og fra stedet, legge opp til en enkel tur uten krav til spesielt utstyr og gi klar informasjon om hva som er lurt å ha på seg. 

– Vi var nøye med å informere deltakerne om hva slags klær de burde ha med seg på turen, spesielt for de som ikke hadde erfaring med friluftsliv. Det kan være utfordrende å vite hva som er riktig bekledning, derfor tok vi oss tid til å forklare hvilke klær som var passende. 

Hva er det beste minnet fra turen? 

Runde er en øy som er kjent for sitt travle fugleliv, og vi valgte dette området for å kunne se på lundefuglene som hver kveld i hekketida om våren kommer flyvende inn fra havet. Vi lånte dem kikkerter slik at de kunne få en nærmere titt på fuglene. Det var en flott opplevelse å kunne tilrettelegge for at flere kunne oppleve fugleliv og natur på kysten naturen på denne måten.

Lokallaget i Ørsta og Volda har aldri tidligere arrangert slike turer, men vår tur tidligere i vår var en stor suksess, og de vurderer å gjøre det igjen. 

– Det var en veldig hyggelig dag og en flott opplevelse også for oss som organiserte turen. Deltakerne virker å sette pris på tilbudet. Lokallaget er allerede i gang med planleggingen av nye turer.