Toppmøte på vent

Klimatoppmøtet i Durban er snart ett døgn på overtid, og utfallet er fortsatt helt uvisst. Nye forslag til vedtak er lagt fram i løpet av dagen, men mye arbeid gjenstår og frustrasjonen stiger. Løsningen kan bli et krisemøte til våren.

Toppmøte

Etter en lang natt der ministere forhandlet om to forslag til vedtak som skapte stor misnøye hos utviklingslandene, la det sørafrikanske presidentskapet i formiddag fram reviderte forslag til vedtak. Tre forslag ligger nå på bordet:

  • Et veikart fram mot en ny klimaavtale, som skal utarbeides gjennom en ny forhandlingsprosess fra 2012 til 2015
  • En beslutning om at Kyoto-avtalen skal videreføres, men at den endelige beslutningen om dette først skal tas til neste år
  • Et lengre vedtak med de mer detaljerte resultatene av det siste årets forhandlinger, blant annet om regelverk for utslippsmål og finansiering

Se forslagene

Forslag til politisk deklarasjon (PDF)

Forslag til avtale om klimakonvensjonen  (PDF)

Forslag om Kyoto (PDF)

Etter ryktene på konferansesenteret i Durban å dømme, er det foreløpig ikke enighet om noen av de tre vedtakene. Nå er det alvorlig bekymring for at man slipper opp for tid til å forhandle dem ferdig – toppmøtet skulle etter planen vært avsluttet fredag kveld, og flere ministere og toppdiplomater har allerede reist hjem.

I prinsippet er det tre mulige utfall av Durban-toppmøtet akkurat nå, og per lørdag kl 16 er det vanskelig å si hvilket utfall som er mest sannsynlig. For det første kan presidentskapet forsøke å presse de tre vedtakene gjennom som en helhet, uten at det åpnes for videre forhandlinger. En slik «take it or leave it»-tilnærming fungerte i Cancun i fjor, men det er lite sannsynlig at det vil fungere igjen ettersom det forutsetter at ingen land tør å protestere mot noe av innholdet i vedtakene.

For det andre kan man gå inn i forhandlinger om de enkelte vedtakene for å prøve å løse gjenstående uenigheter. Problemet med denne tilnærmingen er at den vil kunne ta svært lang tid, og nesten ett døgn etter at møtet skulle vært avsluttet begynner mange forhandlere å miste tålmodigheten. Akkurat nå tyder ryktene imidlertid på at Sør-Afrika ønsker å prøve ut denne strategien.

Den tredje muligheten er at toppmøtet avsluttes og at beslutningene utsettes til neste år. Det kan enten gjøres på den måten man gjorde i København, der man fortsatte den vanlige forhandlingsprosessen ett år til og prøvde på nytt på neste toppmøte. Alternativt kan man velge å avslutte møtet i Durban uten formelt å fullføre COP 17 (suspendere møtet), og ta opp igjen arbeidet på et ekstraordinært «krisemøte» i løpet av våren eller sommeren 2012.

Det vil i så fall ikke være første gang man ender opp med en såkalt «COP bis», et ekstra toppmøte for å fullføre det man ikke klarte å bli enige om på selve toppmøtet, i klimaforhandlingene. Under COP 6 i Haag i november 2000 endte møtet uten enighet, og det ble innkalt til et nytt toppmøte, COP 6 bis, i Bonn i juli 2001.