Første nye vassdrag vernet på ti år

I dag vernes Øystesevassdraget i Hardanger. Dette er første gang på ti år at et nytt vassdrag blir vernet i Norge. Naturvernforbundet jubler, og feirer med kake!

Øystesevassdraget i Hardanger renner fra fjell til fjord, og er en naturperle av stor nasjonal verdi. Det er en rekke rødlistede arter langs vassdraget, og det brukes mye som friluftslivsområde.

Vassdraget var truet av utbygging, som ble avslått i 2017. Da hadde Naturvernforbundet og Forum for natur og friluftsliv finansiert en ekstern kartlegging, som viste langt større verneverdier enn tidligere oppgitt. Naturvernforbundet og Den Norske Turistforening har i mer enn 30 år arbeidet for å få vassdraget vernet.

Viktig tur- og naturområde

– I dag skal vi feire! Øystesevassdraget er en nasjonal perle. Urørt natur bli stadig sjeldnere i Norge, og to tredjedeler av de største elvene er utbygd. Da er det ekstra gledelig at vi nå tar vare på ei elv som betyr så mye for truede arter, naturopplevelser og muligheten til å drive friluftsliv, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

I tillegg til fantastisk natur finner man langs vassdraget et t-merket rutenett og turisthytter der man kan overnatte. Området er populært og mye besøkt, både av folk i regionen og av folk fra hele landet som kommer til Øystese for å oppleve det.

– I mer enn 30 år har lokale krefter jobbet for å få verna Øystesevassdraget. At det nå endelig skjer, viser hvor viktig det lokale engasjementet er. Hadde det ikke vært for lokale krefter, deriblant vårt lokallag i Kvam, hadde elva vært tørrlagt for lenge siden. Vi vil takke alle som har tatt denne kampen på vegne av den unike naturen i dette området, og på vegne av alle oss som er så glade i den, sier Lundberg.

Feiret med kaffe kokt på Øystese-vann

Vernevedtaket ble i dag feiret med kake i NaturvernforbundeTerje Breivik (V) tok med vann fra Øystesevassdraget etter en utfordring fra Lars Haltbrekken (SV). Det ble kokt bålkaffe på vannet på dagens feiring.ts lokaler i Oslo. Representanter for mange stortingspartier var til stede på feiringen, og miljøminister Ola Elvestuen holdt innledning. Det ble servert kake, samt kaffe kokt på vann fra Ørredalsfossen i Øystesevassdraget. Venstres nestleder Terje Breivik hadde tatt med en femliters dunk med duggfriskt Øystese-vann for å få den rette smaken på bålkaffen til feiringen.