Gjengedalsvassdraget

Vassdrag

Gjengedalsvassdraget. Foto Frank Haug.

Naustdal – Gjengedalsområdet er et av de største og mest mangfoldige villmarksområdene som er igjen på Vestlandet. Den unike og folkekjære elva var truet av vannkraftutbygging, men i 2018 sa Olje- og energidepartementet nei til planene. Nå kjemper Naturvernforbundet for å få vassdraget varig vernet.

Gjengedalsvassdraget er folkeelva hvor du ikke bare kan oppleve ditt livs fiskeeventyr, men den dramatiske og vakre naturen innbyr til sterke naturopplevelser. Det var planer om å regulere elvas kilder, Storevatnet og Dalevatnet og legge elva i rør i en strekning på 5,8 km. Disse planene ble stanset i 2018.

Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane fortsetter arbeidet for varig vern av vassdraget. Elva er et av de mest verneverdige vassdraga i fylket, men som ikke enda er sikra gjennom vern.

Store naturverdier

Vassdraget er en uerstattelig del av dramatisk og vakker natur, og innbyr til et variert friluftsliv. Her er verdifulle naturmiljøer med flere rødlistede arter i fossesprøyten. 

Elva er hjem til rovfugler, her spretter fossekallen, her dykker oteren, her vaker og laks og sjøørret.

Elva er nemlig en særlig god lakse- og sjøørretelv, med stor fisk og gode mål for gytebestanden. Hvem som helst kan løse fiskekort og fiske hvor de vil i en elvestrekning på seks kilometer. De fleste andre elver er forbeholdt noen få, gjennom høye priser og eksklusive avtaler.

Artikkelen ble sist oppdatert: 12.06.2018