Vil bygge verdens største kraftverk

Naturvernforbundet planlegger å bygge «verdens største kraftverk» sammen med sine partnerorganisasjoner i Ukraina, Hviterussland, Russland og Kasakhstan. Dersom de fire landenes potensiale for energieffektivisering utnyttes, vil det tilsvare like mye energi som verdens samlede vannkraftproduksjon.

Naturvernforbundet vil sammen med sine partnerorganisasjoner realisere potensialet for energisparing er resultatet etter strategimøtet sammen med partnere i de fire landene i september. Arthur Denisenko, energirådgiver i den ukrainske miljøorganisasjonen NECU, presenterte en studie som organisasjonen har gjort for å kartlegge potensialet for energieffektivisering i Ukraina.
– Hvis vi sammenligner oss med Polen, et land som på slutten av åttitallet hadde en lignende energisektor og et forbruk som Ukraina, har vi et potensial på å redusere energiforbruket vårt med to tredeler, samtidig som vi skaper økonomisk vekst. Dette betyr at Ukraina kan legge ned samtlige atomkraftverk, stanse all import av strøm fra Russland og legge ned de mest forurensende kullkraftverkene våre, sier Denisenko.

Ny kull- og atomkraft løser ikke utfordringene

Organisasjonene ble enige om å gjøre lignende type studier i hele regionen. Dimitry Burenkin fra miljøorganisasjonen CES i Hviterussland har de siste tre årene ledet samarbeidsprosjektet mellom Naturvernforbundet og CES «Hviterusslands største kraftverk.

– Vi må få myndighetene i landene våre til å forstå at det å bygge nye kull- og atomkraftverk ikke vil løse energisikkerheten eller klimautfordringene som verden står overfor. Potensialet for energieffektivisering i landene våre er enormt. Ved blant annet å fjerne alle energisubsidier, modernisere eksisterende industri og kraftverk og etterisolere bygg og rør vil vi kunne kutte klimagassutslippene i regionen med mer enn 30 prosent, forteller Burenkin.

Kan ta ansvar

Rådgiver for internasjonal klimapolitikk i Naturvernforbundet, Ola Skaalvik Elvevold, deltok også på klimamøtet i Moskva. Der innledet han om veien videre i de internasjonale klimaforhandlingene, og hvordan de øst-europeiske landene kan bidra.

– Disse landene kan neppe kalles ledestjerner i dag, men spesielt gjennom energieffektivisering kan de bli med og ta ansvar. Når vi sammen skal hente ut det enorme potensialet i verdens største kraftverk, kan det bli et kjempeviktig bidrag, sier Elvevold.