– Nei til vindkraft i reinens matfat!

– Vi kan ikke plassere et vindkraftverk midt i reinens matfat hvor naturen er rik og sårbar. I dag dro nestleder i Naturvernforbundet Silje Ask Lundberg sammen representanter fra det sørsamiske ungdomsmiljøet til Olje- og energidepartementet og ga klar beskjed: Dette området ofrer vi ikke.

På grensa mellom Nord-Trøndelag og Nordland planlegges et stort vindkraftverk. Miljødirektoratet, Riksantikvaren, Sametinget og Fylkesmannen i både Nordland og Nord-Trøndelag frarådet utbygging fordi det betyr en rasering av et stort natur- og kulturlandskap, utestengelse av friluftsinteresser og det vil ødelegge viktige kalvings- og beiteområder for reindrifta.

Støtt oss i kampen for å bevare Kalvvatnan som et unikt naturområde hvor reinen får beite i fred – meld deg inn i Naturvernforbundet!

Olje- og energidepartementet har Naturvernforbundets klage til behandling.

– Det er store konflikter med naturen og reindriftsnæringa, og landskapet kommer til å bli totalt ødelagt. To veier skal bygges, og det vil gi enorme inngrep i naturen. Dette er en svært viktig sak for Naturvernforbundet, sier Lundberg.
– Sammen med reindrifta og de sørsamiske ungdommene har vi stor tro på at vi skal klare å ta vare på fjellområdene. 


Nestleder i Naturvernforbundet Silje Ask Lundberg og Natur og Ungdom ved Magnus Storvoll Strømseth sammen med representanter fra det sørsamiske ungdomsmiljøet i Olje- og energidepartementet.