1100 gauper skutt siste tolv år

De norske gaupene har blitt stadig færre de siste årene, og klassifiseres nå som sterkt truet av Artsdatabanken.

Mer enn tusen gauper er skutt siden partiene på Stortinget ble enige om Rovviltforliket i 2004. Dermed har Artsdatabanken gått til det drastiske skrittet å sette gaupa i kategorien sterkt truet på den nye rødlista.

Dette bekymrer Naturvernforbundet.  

– Det nye og enda mer alvorlige trusselbildet for gaupa må få direkte konsekvens for den alt for harde jakta som bedrives på dette fantastiske dyret, sier Arnodd Håpnes, fagleder for naturmangfold i Naturvernforbundet.

Håpnes legger skylda på de politisk oppnevnte rovdyrnemndene som har sendt gaupebestanden i fritt fall nedover.

-De siste tolv årene er det skutt mer enn 1100 gauper i Norge, og da raser jo en liten bestand nedover. Dette er innlysende for de fleste, men det skjønner tydeligvis ikke de som forvalter rovdyr i Norge, nemlig politikerne i de regionale rovdyrnemndene! Bare i vinter er det skutt hele 65 gauper i Norge av en svært liten bestand. Det sier seg selv at bestanden blir skutt ned med så hard avskyting, sier Håpnes.

Han mener at jaktkvotene settes for høyt hvert eneste år.

– Vi har sett eksempler på at kvotene er satt 50% høyere enn det som er faglig anbefalt, da må det gå galt, sier Håpnes.

Han sier at gaupa nå er borte i flere områder i Norge, blant annet Hedmark, Østfold og Akershus.

– Denne feilslåtte rovdyrforvaltningen er det de politiske rovdyrnemndene som står for. Vi ser at de ensidig forvalter næringsinteressene, mens rovdyra stadig tynes hardere. Nå ligger bestanden av ulv, gaupe og bjørn langt under det Stortinget har bestemt. Bare for jerv ligger vi akkurat på målet, mener Håpnes.

Håpnes mener det er svært dårlig naturforvaltning at allerede rødlista arter i norsk natur forvaltes så dårlig at de blir enda sterkere truet. 

– Dette er feilslått politikk og rovdyrnemndene må stå til ansvar for denne vanvittige forvaltningen som nærmest fører en utryddingspolitikk mot rovdyrene våre, avslutter Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet.