2022 er Frivillighetens år

Dette året har frivilligheten blitt feiret over hele landet. Naturvernforbundet er med våre 100 fylkes- og lokallag, 600 tillitsvalgte, mange tusen aktive og 36 000 medlemmer en stor del av det frivillige Norge.

Gruppebilde av fornøyde menneskerHonorata Gajda

Det var regjeringen som vedtok at det er Frivillighetens år i 2022, og som kom med oppfordring om å gjøre noe helt spesielt dette året. Alle lag, foreninger, frivilligsentraler, kommuner og andre samarbeidspartnere var invitert til å synliggjøre og aktualisere frivilligheten, øke kjennskap og anerkjennelse og få flere med.

Over hele Norge finnes det frivillige naturvernere og miljøaktivister som utgjør en særdeles viktig del av det frivillige Norge. Gjennom arrangementer som ryddeaksjoner langs kysten, klesbyttedager, vassdragstreff, skogsturer utenfor stien og foredragskvelder er Naturvernforbundets frivillige med å gi et tilbud til folk over hele landet – samtidig som vi jobber for å ta vare på natur og miljø. 

Tillitsvalgte og aktive fra Naturvernforbundet utgjør også en viktig lokal stemme i vårt demokrati. Gjennom året gir våre tillitsvalgte og aktive innspill og høringer til hundrevis av planer i kommuner og fylker. Vi er naturen og klimaets stemme i lokalavisen, på folkemøter, i små og store utbyggingssaker og nasjonalt opp mot Stortingspolitikere og Regjering.  

Naturvernforbundet ble etablert i 1914 og feiret 100 års jubileum i 2014. Hele historien kan du lese mer om i saken om  vår historie.

Naturvernforbundet er også med på å hylle nasjonalt lagarbeid gjennom Den store klesbyttedagen som «Vår dag» i 2022. 

VÅR DAG var en kampanje som involverte alle i den norske frivilligheten. Gjennom hele Frivillighetens år 2022 kunne hver eneste organisasjon og forening velge seg sin dag for å bli med på feiringen og sette inn et ekstra støt for å synliggjøre seg selv.

Lokale lag og foreninger har søkt om inntil kr 25 000 til gjennomføring av VÅR DAG-arrangementer. Det ga for Naturvernforbundets del mulighet til å søke støtte til lokale arrangementer av Den store klesbyttedagen som ble arrangert 26. mars.