Advarer mot uforsvarlig genredigering

Vi må være svært varsomme med å tillate genredigerte planter og dyr. Naturvernforbundet og fire andre miljøorganisasjoner mener frisleppet som flertallet i genteknologiutvalget ønsker, går for langt.

Ku i enga utenfor steinbuiStockphoto

De fem organisasjonene mener linjen som mindretallet i genteknologiutvalget følger, er mye tryggere. Det følger samme føre var-prinsipp som også EU følger.

Risiko

– Slipper vi mer opp, er jeg bekymret for at genredigerte organismer og egenskaper skal spre seg i naturen, med de uante konsekvensene det kan få, sier leder i Naturvernforbundet, Truls Gulowsen. Han understreker at dette er en kraftfull teknologi som endrer arvestoff. Det kan få følger for både økosystemer og naturmangfold hvis det kommer ut av kontroll.

 • De fem miljøorganisasjonene har sendt en felles høringsuttalelse på genteknologiutvalgets utredning «Genteknologi i en bærekraftig fremtid», som regjeringen nå behandler.
 • Utredningen handler om «GMOer» – Genmodifiserte organismer – planter, dyr og mikroorgansmer der genene er endret.
 • Norges Naturvernforbund og fire andre miljøorganisasjoner har signert høringsuttalelsen: Natur og Ungdom, Greenpeace Norge, Sabima og WWF Verdens naturfond.
 • Naturvernforbundet har også tidligere advart mot frislipp av GMOer.

Dyr, planter og mikroorganismer

Utredningen fra genteknologiutvalget tar for seg bruk av såkalte GMOer – genmodifiserte organismer – i matproduksjon. Flertallet vil åpne for bruk av nye genredigerings-teknikker i både mikroorganismer, planter og dyr.

EU vil åpne mer forsiktig for genredigering, kun på planter. Årsak: Kunnskapsgrunnlaget for utilsiktede konsekvenser er utilstrekkelig. Både EU-kommisjonen og det norske utvalget ønsker å deregulere endel GMO-er, men flertallet i det norske genteknologiutvalget foreslår å gå vesentlig lenger. Flere uavhengige vitenskapelige miljøer er bekymret for at liberaliseringen ikke skal ta tilstrekkelig hensyn til mennesker og natur.

Naturvernorganisasjonene er enige i dette, og maner derfor til forsiktighet og uavhengige risiko- og konsekvensutredninger ved all bruk av genteknologiske metoder der spredning til naturen kan bli aktuelt

Varsomt

På grunn av den store usikkerheten tar de fem naturorganisasjonene til orde for en rekke tiltak, blant annet:

 • Føre-var-prinsippet må lovfestes.
 • Alle GMO-er må være sporbare.
 • Mat basert på GMO må merkes.
 • Alle GMO-er, også de genredigerte, må gjennomgå en uavhengig, individuell risikovurdering.
 • Ved utsetting av GMO-er må uavhengig forskning på økologiske konsekvenser prioriteres høyt.
 • Økosystemer der GMOer settes ut må overvåkes over tid for å avdekke mulige konsekvenser. Dette er spesielt viktig dersom flere settes ut raskt eller samtidig i eller nær et økosystem.
 • Ingen grupper av GMO-er må godkjennes gjennom noen forenklet prosedyre. Det er ingen direkte sammenheng mellom hvor mye DNA som er endret og konsekvensene det kan få for organismer og økosystem.
 • De norske tilleggskriteriene om bærekraft, samfunnsnytte og etikk (BSE) må videreføres.

Ut i naturen

I tillegg mener organisasjonene at miljømyndighetene må få kontrollansvaret og at de må lage skikkelige veiledere og prosedyrer for både risikovurdering og overvåkning. Dessuten: at alle søknader om å sette ut GMOer må legges ut på offentlig høring.

– Ikke noe av dette ligger inne i anbefalingene fra flertallet i genteknologiutvalget. Hvis deres forslag går igjennom, vil det bety at en stor gruppe genmodifiserte organismer kan settes rett ut i naturen, uten noen uavhengig risikovurdering og uten mulighet for hverken sporing og overvåking, oppsummerer Truls Gulowsen. – Det vil være svært uklokt.