Advarer Stortinget mot gigantåpning for oljeutvinning

I dag stemmer Stortinget over åpning av Barentshavet Sørøst. Den største beslutning av sitt slag på 20 år. – Et ja fra Stortinget vil gi oss store utslipp av klimagasser i mange år framover og er i strid med alle miljøfaglige råd, sier Lars Haltbrekken leder i Naturvernforbundet.

Denne uken lanserte Statistisk sentralbyrå en ny rapport som konkluderer med at et redusert oljeutvinningstempo i Norge gir kutt i de globale CO2 utslippene. Beregninger gjort av Naturvernforbundet viser at oljen og gassen som er i feltene i Barentshavet sørøst vil gi et utslipp tilsvarende 16 ganger Norges årlige CO2-utslipp, totalt 800 millioner tonn CO2. I tillegg skal utvinningen skje i isfylte farvann, under tøffere forhold enn noe man tidligere har forsøkt på. Både Direktoratet for Naturforvaltning og Klima- og forurensingsdirektoratet har advart om at åpninga av Barentshavet sørøst er risikabel, og at prosessen har gått for fort.  

–          Miljøvernministeren har sagt at fakta skal ha makta i miljøpolitikken. Her ser vi at ingen fakta ser ut til å nå gjennom i hverken Regjeringens eller Stortingets beslutning. Oljepolitikken er helt frakoblet kunnskapen vår om hvor sårbart klimaet og naturen er, sier Haltbrekken. 

Motstand fra samlet miljøbevegelse

Forrige uke sendte en samlet miljøbevegelse en advarsel mot å åpne feltene til Stortinget. Haltbrekken mener argumentene mot åpninga av Barentshavet sørøst ikke lenger kan overses.

–          Nå har Statistisk Sentralbyrå slått hull på en av de siste mytene – at norsk olje og gass ikke skader klimaet. Vårt høye utvinningstempo gir økte utslipp globalt og det er en myte at vi har så mye renere produksjon enn alle andre land. Flere av feltene har en produksjon som til og med er skitnere enn utvinning av oljesand i Canada. Med så mange sterke motargumenter, er det uforståelig om denne beslutninga blir banket igjennom.