Start en underskriftskampanje

Når mange stiller seg bak våre krav, står vi sterkere. Ved å ta stilling, tar man også et skritt nærmere medlemskap –og kanskje et verv?

Hvordan ble du medlem i Naturvernforbundet? Nå blir stadig flere med i en organisasjon gjennom en underskriftskampanje. Her kan du lese hvordan.

Tusenvis har signert vår kampanje for stans i hogst av gammel naturskog.

Har du lagt merke til at mange organisasjoner samler underskrifter for sine kampsaker, enten på gata eller via ulike nettsider? Naturvernforbundet har flere pågående underskriftskampanjer. Når folk skriver under, viser de støtte til våre krav. Men kampanjene har også en annen funksjon: Vi får muligheten til å kontakte en verdifull gruppe mennesker, nemlig de som allerede er ganske enige med oss.

Når vi står på gata og verver medlemmer til Naturvernforbundet, møter vi mange med helt andre ting i hodet, og noen som rett og slett er uenige med oss. Om vi står på stand ved et populært turmål, møter vi folk som allerede har tatt et valg om å oppsøke naturen. Samtalene blir gjerne hyggeligere, og suksessraten høyere. På samme måte får vi flere ja om vi kontakter folk som har signert en av våre underskriftskampanjer, enn om vi ringer helt tilfeldig.

Fartein Rudjord
Hyggelige samtaler og kanskje et ja til medlemskap? Foto: Fartein Rudjord

Veien fra underskrift til medlem

  1. Vi starter en underskriftskampanje med et viktig krav, satt opp slik at vi lagrer kontaktinfo forsvarlig og i tråd med GDPR.
  2. Vi sprer ordet om kampanjen. Underskriftene tikker inn.
  3. Vi bruker underskriftene for å vise at kravet vårt har bred støtte.
  4. De som samtykket til det, kontaktes med spørsmål om å støtte oss.
  5. Vi vokser, og får større gjennomslagskraft!

Vil dere være en del av utprøvinga?

Så langt har vi kun satt opp nasjonale kampanjer på denne måten, men fordi det virker, ønsker vi å utvide. Er deres lokallag eller fylkeslag interesserte i å delta i utprøvinga? Meld fra til le@naturvernforbundet.no! Dere bidrar med idé, kort kampanjetekst og et godt bilde, og sprer ordet når kampanjen er satt opp. Vi tar ansvar på nasjonalt hold for å sette opp den tekniske løsninga, og for å kontakte de som skriver under.