Aktivitetstilskudd Den store klesbyttedagen

Alle fylkes- og lokallag i Naturvernforbundet kan søke om aktivitetstilskudd til gjennomføring av Den store klesbyttedagen.

klesbyttedag

Total tildelingspott 150.000 kr. Tildelinger vil gis fra 2.000 kr. -10.000 kr.
Arrangementet må gjennomføres FØR 1. september 2024.

Eksempler på konkrete utgifter som dekkes for gjennomføring av arrangementet:

  • Leie av lokaler
  • Utgifter knyttet til leie/kjøp av nødvendig utstyr (esker, søppelsekker, plakater o.l. ). Vi anbefaler lån av klesstativer, kleshenger og annet fast utstyr.
  • Kaffe/mat til frivillige og arrangører
  • Annonser  til markedsføring
  • Honorar/reisedekning til klesfiksere, foredrags- og kursholdere.

Når arrangementet er gjennomført, sender dere en kort rapport bestående av to-tre bilder, et avsnitt som oppsummerer arrangementene og et estimat på antall deltagere, gjerne fordelt på barn og voksne, samt antall byttede plagg (tell opp innleverte lapper). Legg ved regnskap.

Aktivitetstilskudd 2024

Naturvernforbundet i skogensen
Kontaktperson(Required)
Telefon
E-post
Vennligst dobbeltsjekk at det oppgitte kontonummeret er korrekt.
Navn på prosjekt
Søknadsbeløp
Hvor i landet skal aktiviteten gjennomføres
Er det et spesielt tema du søker midler fra?
Dersom du søker om midler fra skogprosjektet må man bruke et annet skjema.
Max. file size: 64 MB.
Last opp budsjettet. Husk å sjekk at søknadsbeløpet blir riktig.
Hensikten med disse midlene er å bidra til tiltak som skal skape aktivitet i lokallaget/fylkeslaget, og at denne aktiviteten i så stor grad som mulig skal være utadrettet og gjerne ha potensiale for å verve nye medlemmer.