Aktivitetstilskudd Den store klesbyttedagen

Picasa

Alle fylkes- og lokallag i Naturvernforbundet kan søke om aktivitetstilskudd til gjennomføring av Den store klesbyttedagen i 2023.

Kostnader som dekkes er konkrete utgifter for gjennomføring av arrangementet:

  • Leie av lokaler
  • Utgifter knyttet til leie/kjøp av nødvendig utstyr (som klesstativer, hengere, speil, søplesekker o.l.)
  • Kaffe/mat til frivillige
  • Annonser  til markedsføring
  • Honorar/reisedekning til foredrags- og kursholdere

Alle som mottar aktivitetstilskudd til Den store klesbyttedagen må sende inn en kort rapport (maks en halv side) og forenklet regnskap på inntekter og utgifter leveres innen 1. desember 2023.

Total tildelingspott 100.000 kr. Tildelinger vil gis fra 2.000 kr. -10.000 kr.

Ved spørsmål ta kontakt med Ane Brohaug.