Anmelder selskap for konsesjonsbrudd

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) er anmeldt av en rekke organisasjoner som er opprørt over at selskapet har forårsaket krise for lakseyngelen i Stjørdalsvassdraget.

Arne Håpnes portrett

I løpet av vinteren har NTE produsert så mye strøm at vannføringen i Stjørdalselva er kommet under tillatt minstevannføring. I et forsøk på å berge lakseyngelen og annet liv i elva, tappet selskapet så mye vann fra magasinene at de i sin tur kom under tillatt vannstand, til skade for livet i magasinene. Begge deler representerer alvorlige brudd på konsesjonsvilkårene. Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker, Stjørdal Jeger- og Fiskerforening, NJFF-Nord-Trøndelag, Samarbeidsrådet for Naturvernsaker (SRN) og Norske Lakseelver har tatt konsekvensen av dette og anmeldt forholdet.

Alvorlig miljøkrim
– Bruddene kunne fått katastrofale følger for laksen i elva, en elv som endatil har status som nasjonalt laksevassdrag, konstaterer fagleder Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet. – Når man også tapper ned magasinene så mye, gir det betydelig negativ effekt både på produksjon av bunndyr og for fisk i innsjøene. Derfor ser vi på dette som alvorlig miljøkriminalitet, sier Håpnes.

Anmeldelsen gjøres for å avdekke hvordan dette kunne skje uten at varsellampene blinker før krisen er et faktum. Det tyder på  dårlig styring og at energiselskapet har kjørt produksjonen for hardt, uten å ha tilfredsstillende buffer i tilfelle sein vårsmelting. – Vi frykter det samme kan være tilfelle også blant andre aktører i bransjen. Derfor vil vi ha fakta på bordet slik at bedre styring kan sikres hos alle aktørene.

Reddet av gonggongen
Mildvær og regn de siste dagene har bidratt til å redusere krisen. – Flaks både for NTE og ikke minst for livet i Stjørdalselva og magasinene, sier Håpnes. – Men at moderne forvaltning skal baseres på flaks og tilfeldigheter, er selvsagt uakseptabelt.