Ansvarsområder:

  • Tekstil
  • Prosjektleder for Den store klesbyttedagen
  • Prosjektleder for Plast og giftfrie barnehager, skoler og fritidsordninger
  • Generelle forbruksrelaterte spørsmål

Janne Melbye Gillgren er fra Nesodden i Akershus. Hun har en master i Utviklingsadministrasjon og -ledelse med fokus på bærekraftig utvikling og samfunnsansvar fra Universitetet i Agder.

Hun har og en internasjonal prosjektlederutdannelse for NGO’er og sosiale bevegelser.

Hun har en bred organisasjonsbakgrunn, og har tidligere jobbet i Naturvernforbundet siden 2013 som organisasjonsrådgiver med medlemmer og givere, organisasjonsutvikling og kommunikasjon i Naturvernforbundet.