Ansvarsområder:

  • Fagrådgiver bærekraftig forbruk med fokus på sirkulærøkonomi og sirkulære handlingsalternativer for redusert forbruk, særlig innenfor tekstil og plast
  • Prosjektleder for Den store klesbyttedagen, Miljøvennlig mensen
  • Generelle forbruksrelaterte spørsmål

Hun har en master i Utviklingsadministrasjon og -ledelse med fokus på bærekraftig utvikling og samfunnsansvar fra Universitetet i Agder, samt en internasjonal prosjektlederutdannelse rettet mot NGO’er og sosiale bevegelser.

Hun har en bred organisasjonsbakgrunn, og har jobbet i Naturvernforbundet siden 2013, først som organisasjonsrådgiver og deretter som fagrådgiver.