Ansvarsområder:

  • Gjennomføre Naturvernforbundets prosjektforpliktelser i Afrika, for tiden i Mosambik og Togo
  • Bidra til planlegging og strategisk utvikling av disse prosjektene
  • Følge opp norsk bistandsinnsats innenfor ren energi

John Lineikro begynte i Naturvernforbundet i 2008. Han har tidligere arbeidet i Kirkens Nødhjelp i mange år, hvor han har samarbeidet med partnere fra alle deler av Afrika og har hatt ansvaret for koordinering og utvikling innen planlegging og rapportering på ulike nivåer. Lineikro har sittet i styret for Forum for utvikling og miljø og i styret for Tørrlandskoordineringsgruppa. I to år var han fredskorpsdeltaker på et jordbruksprosjekt i Zambia. Han har en tre års utdannelse i natur- og miljøfag fra distriktshøgskole.