Ansvarsområder:

  • Avdelingsleder for NAFA
  • Faglig oppfølging av medarbeidere samt personal- og økonomiansvar
  • Strategisk utvikling, planlegging, koordinering og gjennomføring av Naturvernforbundets natur-, areal- og forbruksarbeid

Martin ble ansatt i Naturvernforbundet høsten 2013. Han har tidligere startet opp og vært prosjektleder for prosjektet «Ta vare på det du har», samtidig som han har vært koordinator for prosjektet «Oljefri» og prosjektleder for «Energismart».

Han jobber nå som avdelingsleder for Miljøvennlig Hverdag.

Han har bakgrunn fra Natur- og kulturminneoppsyn ved HINT på Steinkjer, samt Språklig kommunikasjon og Teater og dramapedagogikk ved NTNU i Trondheim.