Status: langt unna klima- og naturmål

Naturvernforbundet gir ut en årlig statusrapport om oppfølging av Norges klimamål i 2022. Den viser et stort forbedringspotensiale, til tross for flere positive trender. 

Klima, natur og rettferdig omstilling blir for ofte valgt bort når politikere må prioritere. Det så vi særlig i forslagene til Statsbudsjettet 2023.  

Statsbudsjettet viste også at vi ikke er i rute med klimamålene. Regjeringens opprinnelige forslag foreslo kutt til flere viktige klima- og natursatsinger, ingen ny retning i veipolitikken og ingen opptrapping av internasjonal klimafinansiering.  

Det er altfor lite som tilsier at klima og miljø virkelig har blitt «rammen rundt all politikk», som regjeringen lovet i Hurdalsplattformen. Innsatsen for en rettferdig klima- og naturomstilling må økes betraktelig i 2023. 

Lovende signaler 


Rapporten viser samtidig flere lovende signaler fra året som har gått.  

Regjeringen har lagt vekt på en rettferdig klimapolitikk og løftet klima i Statsbudsjettet gjennom det årlige klimabudsjettet – også kalt «grønn bok». I samferdselspolitikken er det tegn på en ny politikk som prioriterer vedlikehold av eksisterende veier fremfor store, nye utbygginger. Equinor har droppet Wisting-feltet etter at de møtte stor motstand, og 26. konsesjonsrunde er utsatt i hele stortingsperioden. LOs endring i oljepolitikk og sterk prioritering av klima, natur og bærekraftsmål vil bidra til å øke farten i omstillingen. På klimatoppmøtet i Egypt jobbet Norge med over 80 andre land på å få tydeligere bestemmelser om utfasing av all fossil energi. Og verden har fått på plass en ny, bindende avtale for naturvern.  

Alle sakene er satt på agendaen av sivilsamfunnet i Norge og andre land. Det viser at ikke-voldelig, frivillig arbeid for miljøet nytter.   

Langt igjen til en rettferdig omstilling 


Klima-, natur- og bærekraftsmålene må nås samtidig, og krever en stor omstilling av samfunnet. Regjeringen ønsker å føre en rettferdig klima- og miljøpolitikk. Rettferdig omstilling støttes også av mange fagforeninger, miljøorganisasjoner og trossamfunn, og er godt forankret i blant annet Parisavtalen. Derfor bruker rapporten konseptet rettferdig omstilling. Naturvernforbundet foreslår en definisjon av en rettferdig omstilling med 10 punkter som vurderes med bruk av et trafikklyssystem: 

Les rapporten her. Rapporten er utarbeidet basert på Naturvernforbundets arbeid for rettferdig omstilling i blant annet Broen til framtiden-samarbeidet med fagbevegelsen, Kirken og andre aktører, og definisjonen av rettferdig omstilling er utviklet med innspill fra samarbeidspartnere.