Avgjørende toppmøte åpner i dag

I dag åpner årets klimatoppmøte, COP 17, i Durban, Sør-Afrika. Selv om det ikke forventes noe gjennombrudd i arbeidet for en ny klimaavtale, må Durban-toppmøtet ta avgjørende valg for framtiden til det internasjonale samarbeidet mot farlige klimaendringer. Naturvernforbundet mener at et stort skritt framover for klimaet er både mulig og nødvendig i Durban.

COP 17 i Durban er det årlige toppmøtet i FNs klimakonvensjon, og fortsetter arbeidet som ble startet på Bali i 2007 med å utarbeide en ny internasjonal klimaavtale. Etter det skuffende resultatet av København-toppmøtet COP 15 i 2009 ble det tatt noen beskjedne skritt framover på Cancun-toppmøtet i fjor.

Les mer

Naturvernforbundets forventninger

Samleside: Alt om COP 17 i Durban

Ingen forventer at en ny klimaavtale skal fullføres i Durban, og enkelte hevder at en helhetlig ny avtale kan ligge flere år fram i tid. Men Naturvernforbundet advarer mot å tro at Durban-toppmøtet ikke blir viktig for klimakampen:

– Vi får stadig nye advarsler om hvor alvorlige klimaendringer vi står overfor. Det er et desperat behov for framgang i arbeidet med å redusere klimagassutslippene. Hvis verdens ledere gjør jobben sin i Durban kan dette møtet bli et stort skritt framover for klimaarbeidet, selv om det vil ta lenger tid å få alle deler av en ny avtale på plass, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Han viser til at flere spørsmål som vil være svært avgjørende for hvordan en framtidig klimaavtale ser ut, vil måtte avgjøres i Durban. For eksempel kan man neppe fortsette å utsette spørsmålet om hva som skal skje med Kyoto-protokollen etter at dagens forpliktelser går ut om ett år.

Det er særlig tre områder der Naturvernforbundet forventer framgang i Durban. – Det er fullt mulig for Durban-toppmøtet å levere store framskritt både når det gjelder utslippsreduksjoner, å redde Kyoto-avtalen og å sikre finansiering av klimatiltak i fattige land. Vi forventer at Jens Stoltenberg og Erik Solheim gir disse temaene topprioritet i Norges forhandlingsinnsats, sier Lars Haltbrekken.