– Avlys vinterens ulvejakt

Ulvejegere har skutt foreldreparet fra en fredet ulvefamilie som levde i Slettås inne i ulvesonen i Trysil. De to ulvene ble skutt rett utenfor ulvesonen 11. desember i år. – Vi har bare tre intakte helnorske ulvefamilier igjen. Vinterens planlagte jakt i ulvesonen må nå avlyses, sier Arnodd Håpnes, fagleder i Naturvernforbundet.

Skytingen av disse dyra er ulovlig. De er ikke en del av den kvoten som det jaktes på utenfor ulvesonen. Nå må de få ulvefamiliene vi har igjen få leve. Feilskytingen av foreldredyra i Slettås betyr at nå er allerede en av de fire helnorske ulvefamiliene ødelagt. Da er det bare tre helnorske familier igjen, og vi er da på det bestandsmålet som Stortinget har vedtatt, sier Håpnes.

– Rovdyrnemndene har vedtatt at de tre gjenværende familiene også skal skytes, noe som betyr at alle helnorske ulvefamilier utryddes. Dette viser hvor absurd nemndenes ulvepolitikk faktisk er, sier Håpnes. 

Naturvernforbundet har påklaget rovviltnemndenes jaktkvote, og saken ligger nå til behandling i Klima- og miljødepartementet. Det er ventet en snarlig avgjørelse, ettersom lisensjakten på ulv starter 1. januar.

I den siste oppdaterte bestandsrapporten fra 15. desember er det dokumentert 26-30 helnorske ulver. Åtte av disse ulvene er allerede skutt. Det er også registrert 43-56 ulver i fem ulvefamilier med tilhold både i Norge og Sverige. Disse skal ifølge rovdyrforliket telle som 0,5 av norsk bestand, noe som betyr 2,5 familier og 22-28 ulver som lever i grensefamilier. Dermed har vi 5,5 ulvefamilier og færre enn 60 ulver som utgjør den svært marginale norske bestanden.

–  Alle må jo forstå at det er helt uaktuelt å drive jakt på en så knøttliten bestand. Vi forventer at klima- og miljøminister Barth Eide ikke ønsker å fjerne ulven i Norge, og at han etter den dramatiske feilskytingen og den oppdaterte ulverapporten avlyser all ulvejakt inne i ulvesonen i vinter, sir Håpnes.

Om nemndenes vedtak blir stående, vil alle helnorske ulvefamilier bli utryddet. Det vil være i konflikt med Stortingets vedtatte mål om tre helnorske ynglinger.  De helnorske familiegruppene er Slettås, Hornmoen, Mangen og Setten. Etter feilskytingen er altså Slettåsfamilien ødelagt. I tillegg er det registrert valper i fem grenserevir. Det kan være noen flere valpekull i grenserevir, men det er foreløpig ikke bekreftet.

Naturvernforbundet forventer at feilskytingen av ulveparet fra Slettåsfamilien får konsekvenser for jegerne og etterlyser endringer i organiseringen av ulvejakten.

– Å jakte på grensa til ulvesona der det lever en familiegruppe er fullstendig uansvarlig, da er jo selvfølgelig sjansene svært store for feilskyting. Det er uakseptabelt både av jaktleder og jaktlag å opptre så uaktsomt, sier Håpnes.

Det er allerede spekulasjoner om dette har vært en beviset handling, noe som i så fall er alvorlig faunakriminalitet. Naturvernforbundet forventer at ansvarlige myndigheter går grundig inn og avklarer hele hendelsesforløpet i denne saken. Det samme skjedde også sist vinter da et revirmarkerende par som var unntatt jakt ble skutt under lisensjakta inne i ulvesona.

– Ulvejakta er helt ute av kontroll siden feilskyting stadig forekommer. Her må myndighetene snarest endre på hvordan ulvejakta utøves. Vi kan ikke ha en så slepphendt jaktutøvelse på en kritisk truet dyreart, sier Håpnes.