Ber om tiltak mot lysforurensning

Tiden er overmoden for å begrense lysforurensningen. Vi mener at alle kommuner må innføre lysplaner, og vil innføre forbud mot utelys ved tomme fritidsboliger. Forurensningsloven bør brukes for å hindre uønsket og unødvendig lys.

Lysforurensning, det vil si uønsket og unødvendig lys, er et økende problem over hele verden, inkludert Norge. Nittini prosent av Europas befolkning lever med lysforurensning, som forstyrrer den naturlige døgnrytmen vår. Det forstyrrer også livene til mange andre dyr og planter. Naturvernforbundet sendte brev til den forrige regjeringen og oppfordret dem til å iverksette tiltak for å begrense lysforurensningen. Lite ble gjort, så nå går oppfordringen til den nye regjeringen.

Økende problem

Den siste tiden har NRK rapportert om økende lysforurensning i Norge. Vi ser blant annet bilder fra hyttefelt der alle lysene står på hele året, selv når det ikke er folk på hytta. Motorveier med sterk LED-belysning og sportsplasser med flombelysning bidrar også til å gjøre at man ikke lenger kan se stjernehimmelen fra svært mange steder i Norge. Dette ødelegger naturopplevelsen – man mister den spesielle kontakten med naturen man får av å være ute i mørket og se melkeveien og nordlyset. Lysforurensning er også negativt for den fysiske helsa på grunn av forstyrrelser i hormonproduksjon og døgnrytme, og forskere rapporterer at lysforurensning kan føre til mer overvekt, hjerte- og karsykdommer, depresjon og kreft. Særlig det blå lyset fra nye LED-lamper er forstyrrende og påvirker negativt.

Negativt for mange arter

For naturen er problemet minst like ille, og en NINA-rapport fra 2015 forteller om negative effekter av lysforurensning for en lang rekke arter. Sjøfugler blir «fanget» av flombelyste oljeplattformer og flyr rundt dem uten å komme seg videre, biller mister muligheten til å orientere seg etter melkeveien, nattaktive insekter slutter å pollinere planter og flaggermuskolonier slutter å bo i bygninger som får flombelysning. Effektene som er vist på enkeltarter har nødvendigvis påfølgende konsekvenser for de andre artene i økosystemet. I tillegg er lysforurensning sløsing med energi og penger, og i situasjonen med klimakrisa er det nødvendig å spare energi alle steder det er mulig.

Foreslår tiltak

Naturvernforbundet er svært bekymret over utviklingen. I dag er det i stor grad opp til kommunene å regulere lysbruken, noe de gjør i svært liten grad. Heldigvis finnes det unntak, som Ringsaker kommune. De har for første gang innført regler for å hindre lysforurensning i området. Vi opplever et stort engasjement fra både våre medlemmer og andre rundt temaet, og mener tiden er overmoden for å gjøre noe med problemet. 

For eksempel ønsker vi krav om at alle kommuner må innføre lysplaner som en del av kommuneplanarbeidet og et forbud mot utelys tilknyttet tomme fritidsboliger. Forurensningsloven bør brukes for å hindre lysforurensning på samme måte som annen type forurensning.

Vi og naturen ønsker oss nattemørket tilbake, og vi håper at regjeringen vil bidra.