Besøk våre flotte vassdrag!

Vannkraften har allerede ført til at store deler av norsk vassdragsnatur er nedbygd. Naturvernforbundet arbeider for å redde resten. Her er status for noen av våre flotteste vassdrag, med beskrivelse av hvordan du kan besøke dem!

Skurvedalsåna

Hvis Naturvernforbundet vinner frem, vil disse elvene fortsatt renne fritt. Fem av vassdragene er nå foreslått vernet i Stortinget, men verneplanene møter motstand fra de som vil tjene penger på en utbygging.

Vi har også politikere som stadig snakker om å bygge ut store deler av den gjenværende norske vassdragsnaturen. Vi har utbyggere som vil tjene penger på våre fossefall. Og vi har en industri som er vant til å tenke nye utbygginger, ikke effektivisering av gamle kraftverk og energisparing. Derfor er vi redde for at vassdragene på denne lista kan bli ødelagt av kraftutbygging. Enkelte av dem er reddet i denne omgang, men de er ikke varig vernet. Ennå.

Vi viser hva som er unikt med vassdragene, og hvordan du kommer deg dit. Hvis du vil hjelpe oss med å redde elvene, meld deg inn i Naturvernforbundet!