Bevarer fuglenes motorvei!

Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) avslo i dag søknaden om å bygge Siragrunnen vindkraftverk på grunn av konsekvensene for fuglelivet, fisket og landskapet. – Dette er en seier for naturen på Sørvestlandet, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Trekkfuglenes motorvei fokksteinane

Det planlagte kraftverket på Siragrunnen ligger i Sokndal kommune i Rogaland og Flekkefjord kommune i Vest-Agder. Naturvernforbundet i Rogaland har engasjert seg mot utbyggingen, som ville ha store negative effekter for blant annet fuglelivet.

– Dette kan kalles trekkfuglenes «motorvei» inn til Norge. Forstyrrelser kan være til stor skade. Derfor er vi veldig glade for at NVE har valgt å være føre-var. Vindkraftverk kan ikke legges slik at de forstyrrer dyr, fisk og fugl. Nå håper vi at Olje- og Energidirektoratet tar dette vedtaket til følge,  sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

-Et skrekkeksempel

I sitt avslag påpeker NVE at en samlet vurdering av fordeler og ulemper tilsier at prosjektet ikke er «samfunnsmessig rasjonelt». I tillegg til Naturvernforbundet har også Fylkesmennene i Rogaland og Vest-Agder, Riksantikvaren og Fiskeridirektoratet kommet med innvendinger til søknaden. Naturvernforbundet i Rogaland jubler nå over seieren.

-Mange av fuglene som ville blitt rammet av turbinene er truede arter som vi har et ansvar for å ta vare på. Havvind kan være en viktig fornybar energikilde i framtiden, men når nye anlegg skal planlegges, må de plasseres der de gjør minst skade på naturen. Siragrunnen var et skrekkeksempel som ville ødelagt mye kystnatur og biologisk mangfold, og vi er glad for at NVE også så dette, sier Håkon Fossmark, daglig leder i Naturvernforbundet i Rogaland.