Blå-blått råkjør over hvite vidder

Tidligere miljøvernminister Thorbjørn Berntsen og leder i Naturvernforbundet Lars Haltbrekken er opprørt over regjeringens forslag om å åpne dørene for fornøyelseskjøring med snøskuter. I god tid før Stortinget kan vedta lovendring som evt åpner for slik praksis.

I et leserinnlegg i VG 4. mars skriver de blant annet:

Stillheten, de hvite viddene, skogens ro – det er det de fleste av oss søker når vi en flott vinterdag legger ut på ski. Dette vintereventyret kan bli sterkt forstyrret av snøskutere om regjeringen får det som den vil. Gjennom dekke av å gjennomføre et forsøk, vil regjeringen åpne for en motorisert invasjon i naturen. Sivilombudsmannen er blant flere som har stilt svært kritiske spørsmål til regjeringen om både fremgangsmåte og lovlighet.

Sviktende forutsetninger
Regjeringen skriver at nasjonale regler vil sørge for at skuterløyper legges «slik at viktige natur- og friluftsområder unngås berørt».  Hvis det var så enkelt …

Evalueringen av 2001-2005-forsøket viste at knapt noen av de åtte kommunene hadde tilfredsstillende kartlegging av natur- og friluftsarealer som grunnlag for hvor løypene skulle legges. Hvordan kan regjeringen da forutsette at viktige natur- og friluftsområder «unngås berørt» – i 105 kommuner? Å forestille seg at 200 000 snøskutere i terrenget ikke skulle gå ut over arter «på sparebluss», og dem som tradisjonelt søker stillheten i naturen, er uansett virkelighetsfjernt. I tillegg kommer problemet med at de snøsikre områdene blir mindre.

Over bekken etter kunnskap
Hadde regjeringen vært interessert i å finne ut mer om konsekvenser av liberalisert snøskuterbruk i kommunal regi, kunne de enkelt evaluert hvordan forsøket med liberalisering allerede har utviklet seg i Finnmark og Nord-Troms. Eller de kunne forlenget observasjonsperioden i forsøket som pågikk mellom 2001 til 2005 i sju kommuner lenger sør (et «forsøk» som heller aldri tok slutt) fram til i dag. I stedet lar de alle som har lyst, det vil si 108 kommuner, få sette i gang med ren lystkjøring i våre felles utmarksområder. 

Alle seriøse meningsmålinger viser stort flertall mot liberalisering av snøskuterbruk. Det er et tydelig uttrykk for hvor dyrebar adgangen til ikke-motorisert og stille natur er for folk flest i Norge.

(Hele artikkelen – klikk deg inn fra boksen opp t.h.)