Bred samling mot forslaget til endringer i nettleien

NVEs forslag til ny nettleie vil i liten grad bidra til å utnytte strømnettet mer effektivt, mener 16 sentrale organisasjoner som representerer forbrukere, næringsliv og miljø. Naturvernforbundet mener forslaget ikke gir nødvendige insentiver for å redusere energiforbruket og utbyggingen av nettet.

Målet med forslaget til nye nettariffer er blant annet å bidra til at nettet utnyttes mer effektivt, men Naturvernforbundet mener at forslaget i liten grad vil sørge for at det skjer, blant annet fordi det i praksis betyr at energileddet blir lavt. 

Lavt energiledd kan gi høyere nettleie for forbrukere med boliger som har et lavt forbruk, mens de med store boliger og høyt forbruk kan oppleve lavere nettleie.  Det kan også slå uheldig ut for forbrukere som har investert i enøk-tiltak og lokal energiproduksjon som solceller. Dessuten vil forslaget gjøre det mindre interessant å investere i nye tiltak som kan spare strøm.

Nå har Naturvernforbundet sendt brev til olje- og energiminister Tina Bru med 16 organisasjoner. 

NVE foreslår at nettselskapene skal ta betalt for nettleie etter én av tre alternative modeller for nye nettariffer, målt effekt (døgnmaks), sikringsstørrelse eller abonnert effekt. Ingen av disse tre alternativene motiverer til å flytte forbruket; høyt forbruk straffes like mye uansett om det skjer i «rushtiden» eller når det er god kapasitet.

De 16 organisasjonene som står bak brevet er Huseiernes Landsforbund, Norske Boligbyggelags landsforbund, OBOS, Forbrukerrådet, Naturvernforbundet, Zero, Bellona, WWF, Norsk elbilforening, Norges Automobil-forbund, Nelfo, Norsk Varmepumpeforening, Byggevareindustrien, Elektroforeningen, Solenergiklyngen, Norsk Solenergiforening. 

Forslaget til NVE er på høring med frist 25. mai.

Her er Naturvernforbundets høringsuttalelse (oppdatert 25. mai)