Brems norsk oljeutvinning – 100 000 klimajobber nå!

I dag lanserte en bred allianse av fagbevegelse, miljøbevegelse og kirke kampanjen «Brems norsk oljeutvinning – 100 000 klimajobber nå!». Kampanjen er en direkte oppfordring til regjeringen og hele det politiske miljøet om å sette i gang en politisk styrt omstilling til et miljøvennlig og bærekraftig samfunn.

Demonstrasjon imot oljeutvinning

Norge har finansielle muskler, kompetanse og sterke samarbeidstradisjoner i arbeidslivet som gjør at vi kan gå foran i denne omstillingen. Vi kan ikke vente på at markedet skal ta omstillingen, påpeker organisasjonene.

– Norge er verdens tredje største oljeeksportør, og en del av klimaproblemet. FNs klimapanel er klare på at store mengder fossil energi må forbli urørt. Dette gjelder også norsk olje og gass. Dette gjør vi i solidaritet med de som allerede rammes av klimaendringer.

– Samtidig gjør den rikdommen oljen har gitt oss at vi er bedre rustet enn noen til å ta store grep for å løse klimaproblemet – vi må se mulighetene, ikke begrensningene, sier organisasjonene.

Organisasjonene bak kampanjen tar til orde for at en politisk styrt omstilling vil innebære å initiere klimajobber som alternativet til de mange arbeidsplassene man i dag finner i oljesektor. Organisasjonene argumenterer også for at initiativet vil motvirke den økende todelingen av norsk økonomi.

– Den siste tiden har det vært synligere enn på lenge hvor sårbar norsk økonomi og dermed norske arbeidsplasser er for svingninger i oljeprisen. 100 000 klimajobber vil også sikre studentene framtidsrettede arbeidsplasser. Med trygghet for etterutdanning og opparbeidede rettigheter vil klimajobber også være et viktig alternativ for mange som i dag er ansatt i oljerelaterte virksomheter, sier organisasjonene.

Den norske debatten om utslippskutt i petroleumssektoren unngår det virkelige problemet og de virkelige løsningene, mener organisasjonene.

– Utslippene fra utvinningen av olje er små utslipp sammenlignet med utslippene oljen vi eksporterer gir når den forbrennes, og det er her vi må gjøre de store utslippskuttene, sier organisasjonene.

100 000 underskrifter skal samles inn bak kravet og overrekkes norske myndigheter på konferansen «Broen til framtiden» i mars 2015. Kampanjen er initiert av: LO i Oslo, Fagforbundet, NTL, Natur og Ungdom, Naturvernforbundet, Framtiden i våre hender, Greenpeace, Skaperverk og Bærekraft, Parat, og Concerned Scientists Norway.

Les mer om kampanjen og alliansen bak kampanjen på http://broentilframtiden.no.