Broen til framtiden 2018

Fredag 9. mars tar folkets klimakonferanse debatten om en rettferdig omstilling fra olje. Følg livestrømmen her.

Rettferdig omstilling står øverst på agendaen for fagbevegelsens klimaarbeid. Den norske kirke og mye av miljøbevegelsen brenner for global klimarettferdighet. Broen til framtiden tar rettferdighetsdebatten, i et forsøk på å bygge bro for et felles verdigrunnlag i klimakampen.

– Broen til framtidens hovedkrav har vært 100 000 klimajobber. Issmeltingen i rekordvarme Arktis viser imidlertid at det haster med å bremse oljeutvinningen også. Vi skal ikke skru av kranene i morgen, men vi har heller ikke tid til å vente på at etterspørselen etter olje, kull og gass skal tørke ut i markedet. Vi kommer ikke unna spørsmålet om en omstilling fra olje som er rettferdig, både globalt og nasjonalt, sier Andreas Ytterstad, presseansvarlig for Broen til framtiden 2018.

Følg livestrømmen her: 

Anne Karin Sæther, forfatter av boka «De beste intensjoner», sparker i gang samtalen, som blir ledet av Truls Gulowsen, leder Greenpeace i Norge. I panelet sitter Are Tomasgard fra LO-ledelsen, Hilde-Marit Rysst, forbundsleder i SAFE, og Jan Olav Andersen, forbundsleder i EL og IT forbundet.

Det er femte året på rad at fagbevegelse og trossamfunn, forskere og miljøbevegelse, arrangerer konferansen Broen til framtiden. Påmeldingene så langt tyder på at det også kan bli den største siden oppstarten. Se hele det brede og spennende programmet her.

De fire første sesongene av Broen til framtiden har gitt opphav en egen TV-serie i fire episoder, som du kan se på NRK Kunnskapskanalen.

Broen til framtiden arrangeres av: Fagforbundet, EL og IT Forbundet, Norsk Tjenestemannslag, LO i Oslo, Naturviterne, Den norske kirke, Klimavalgalliansen, Naturvernforbundet, Framtiden i våre hender, Greenpeace Norge, Concerned Scientists Norway, Natur og ungdom, Besteforeldrenes klimaaksjon, For Velferdsstaten, Handel og kontor Norge, avdeling Oslo og Akershus.