Brukt atombrensel skaper strid i Russland

Brukt atombrensel skal fraktes fra Finskebukta til Sibir. Der skal det lagres i et midlertidig lager ved elva Jenisei. En ulykke kan føre radioaktiv forurensing fra Sibir via Jenisei til Polhavet og med havstrømmen vestover til Kola og Barentshavet. Radioaktiv fisk og sjømat kan bli resultatet. Russiske miljøvernere fordømmer flyttingen.

Bro

Oleg Bodrov fra Green World, Naturvernforbundets partnerorganisasjon i Russland, sier at transporten ikke løser problemet med radioaktivt brensel, men bare flytter det til en annen del av Russland.

Transporten med tog gjennom St Petersburg og andre store byer medfører også en betydelig risiko for befolkningen langs jernbanelinjene i fall det skjer en ulykke eller en sabotasjehandling. – Det radioaktive brenselet bør i stedet lagres i den regionen der den har blitt brukt til å lage strøm, sier Bodrov.

Eksperter fra det russiske Leningrad atomkraftverk, på sørkysten av Finskebukta, er på vei til Sibir for å ta i mot brukt atombrensel fra atomkraftverket. Det farlige og sterkt forurensende atombrenselet skal lagres ved bredden av den sibirske elven Jenisei. Der er det opprettet et midlertidig lager for brenselet.

En ulykke ved lagret kan føre til radioaktiv fisk og annen sjømat i Barentshavet og langs norskekysten. Elva Jenisei renner ut i Polhavet. Havstrømmene kan føre radioaktiv forurensning vestover til Kola og Barentshavet og enda lenger. Den kjente russiske miljøverneren Alexei Yablokov fordømmer transport og den planlagte gjenbruken av brukt brensel på generelt grunnlag i denne videoen.

(Yaboklov omtaler dumping av radioaktivt avfall i en annen russisk elv, som også ender opp i Polhavet. Forurensing av elva Jenisei vil gi samme resultat.)

Atomkraftmotstandere i Russland protesterer mot transporten av det radioaktive brenselet . Transporten vil foregå med tog gjennom millionbyen St Petersburg og flere andre store byer på veien til Sibir. En ulykke eller sabotasje av togene kan føre til utslipp av radioaktiv forurensning, og skade svært mange mennesker. Totalt 65 tog er nødvendig for å frakte det brukte brenselet fra Leningrad atomkraft til Krasnoyarsk i Sibir. Hvert tog vil inneholde ca. 700 tonn med brukt atombrensel med et høyt innhold av skadelig radioaktivt materiale.

Oleg Bodrov, leder av den russiske miljøvernorganisasjonen Green World, protesterer mot transporten av brukt brensel fra Østersjøen til Sibir fordi den ikke løser problemet.
–    Den delen av Russland som har brukt strømmen fra atomkraftverket også må ta seg av det brukte brenselet. Flytting av brenselet fra Nordvest-Russland til en annen region er å påføre menneskene der miljøproblemer som de ikke selv har bidratt til, sier Bodrov.

Bodrov slår fast at alt en oppnår er å flytte problemet til en annen del av Russland. Bodrov sier følgende:
–    I tillegg skaper transporten nye problemer, både ved lastingen ved Leningrad atomkraft veis, underveis med togene og i Krasnoyarsk, der brenselet skal lagres inntil det eventuelt blir gjenvunnet.