Daglige oljeutslipp rundt norske oljerigger

– Skremmende og helt uakseptabelt, sier Naturvernforbundet

Naturvernforbundet har gjennom et innsynskrav om miljøinformasjon fått utlevert logg og bilder fra Kystverkets overvåkingsfly for oljesøl. Se flyfotoene av oljefilm på vannet rundt en rekke oljerigger her.

– For første gang blir det offentlig kjent at det er vanlig med flere kilometer lange oljestriper på sjøen fra oljeplattformer som slipper ut såkalt produsert vann, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet. – Er det dette de mener med nullutslipp eller ”minst mulig utslipp”? Er dette det som kommer i Lofoten og Barentshavet?

Det siste året har Kystverket loggført hele 40 observasjoner av store oljeflak på sjøen ved oljeriggene. Naturvernforbundet har i tillegg fått tips fra oljearbeidere om oljeflak på vannet og oljestank rundt norske oljerigger.

Krever stopp i utslippene

En rekke oljeselskap og oljefelt er involvert. Blant oljeinstallasjonene Kystverket har registrert synlige oljeflak rundt siste året, er Draugen, Troll, Statfjord, Ekofisk, Alvheim, Gullfaks og en lang rekke andre.

– Dette er ifølge Klif og Petroleumstilsynet regulære utslipp, med myndighetenes velsignelse, men burde aldri vært akseptert, sier Haltbrekken. Oljefilm på vannet skader sjøfugl og yngelstadier av fisk og andre sjødyr, og kan drive i land og grise til strandlinje.  – Se for deg et frakteskip langs norskekysten med en slik oljestripe etter seg til enhver tid. Det ville blitt stoppet umiddelbart. Men oljeindustrien har altså fått lov å holde på slik år etter år, sier Haltbrekken.

Nå krever Naturvernforbundet at oljeriggene umiddelbart får orden på reinjiseringsutstyr og renseanlegg for å stoppe disse oljeutslippene. –  Klif og oljebransjen har flagget høye ambisjoner om nullutslipp i snart 20 år, og teknologi for håndtering av produsert vann har vært kjent i en årrekke. Det er uforståelig og skremmende at ikke dette er på plass og fungerer ombord på alt som er av oljerigger for lengst, sier Haltbrekken.